Download de gratis PDF template

Waar kan ik een voorbeeld fietsplan document in PDF downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Voorbeeld fietsplan Loting systeem

Om het fiets en PC gebruik van de werknemers te stimuleren, is er een regeling die het mogelijk maakt een PC, tablet of smartphone voor eigen gebruik aan te schaffen. Werknemers met een vast dienstverband kunnen deelnemen aan deze regeling.

Twee maal per jaar (maart en september) kunnen werknemers hun interesse kenbaar maken bij de afdeling P&O. Aan het eind van deze maanden zal onder de belangstellenden een loting plaatsvinden totdat het budget vol is.

Indien de werknemer is ingeloot, krijgt hij/zij toestemming om de overeenkomst fiets/pc-plan in te vullen en de aanschaf te doen (binnen een maand). Het declaratieformulier en de overeenkomst staan zijn verkrijgbaar bij de afdeling P&O. De werknemer is vervolgens van verdere deelname uitgesloten, totdat iedere werknemer met een vast dienstverband deel heeft kunnen nemen aan de regeling (ongeveer 1 maal per 6 jaar).

 

Voorbeeld fietsplan werkwijze

De werknemer schaft zelf een fiets/PC/tablet/smartphone aan en kan maximaal € 650,- van deze aanschaf fiscaal vriendelijk laten ‘behandelen’ door zijn/haar werkgever. Het maakt daarbij niet uit of de aanschaf puur privé wordt gebruikt. De aankoop is en blijft het eigendom van de werknemer.

Maximaal € 650,- van de aanschaf kan verrekend worden met de werkgever door een of meerdere inhoudingen op een van de onderstaande bruto uitkeringen:

  • brutoloon gedurende een periode van maximaal 12 maanden of,
  • bovenwettelijke vakantiedagen of,
  • een combinatie van beide

 

De inhouding op het brutoloon wordt geregeld via de overeenkomst fiets/PC-plan die de werknemer met de werkgever sluit. Zodra het totaal van de bruto inhoudingen gelijk is aan de netto kosten van de aanschaf (tot het maximum van € 650,-, zijn de betalingen ten einde.

 

Let op: de werknemer kan alleen een aanschaf doen voor eigen gebruik (met andere woorden het aanschaffen van bv twee smartphones of twee tablets wordt niet toegestaan).

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.