Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld contracten afstandsverklaring pensioen document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Voorbeeld contract verlengen

 

 

Naar aanleiding van het naderende einde van uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd het volgende. Uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt op ___(datum).

 

Omdat wij erg tevreden zijn over uw werkzaamheden en momenteel de ruimte hebben om uw functie te continueren, zullen wij u een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden.

 

In de bijlage treft u de nieuwe arbeidsovereenkomst voor de periode van ___(periode). Derhalve zal deze nieuwe tijdelijke overeenkomst ingaan om __(datum) en van rechtswege eindigen op ___(datum). De overige voorwaarden en bepalen zullen gelijk blijven aan uw huidige overeenkomst.

 

Wij verzoeken u beide exemplaren van de tijdenlijke arbeidsovereenkomst te tekenen en 1 exemplaar aan ons te retourneren.

 

Wij wensen u veel succes in het vervolg van uw functie bij ___(bedrijfsnaam). Mocht u nog vragen en/ of opmerkingen hebben over de toegezonden stukken horen wij dat graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

___(Naam)

 

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.