Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld communicatieplan document in Word downloaden?

“Je kunt hieronder gratis een communicatieplan voorbeeld of communicatieplan template document in Word downloaden. Deze communicatieplan voorbeeld Word en communicatieplan template Word zijn ideaal voor jouw project.”

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Inhoudsopgave

Inleiding

Doel

Doelgroep

Boodschap

Middelen

Planning

Actieplan

Budget

 

Inleiding

In de inleiding komt een korte samenvatting van de reden waarom het communicatieplan wordt opgesteld.

 

Doel

Wat is het doel van uw communicatieplan? Wat wilt u communiceren? In hoeveel tijd wilt u dit bereiken? Hoe verwacht u dat er gereageerd gaat worden? Wat speelt allemaal een rol?

 

Doelgroep

Wat is de doelgroep van uw communicatieplan? Hoe ziet deze doelgroep eruit? Wat is kenmerkend voor deze doelgroep? Wat verwacht u met betrekking tot uw boodschap van deze doelgroep?

 

Boodschap

Hier vermeldt u duidelijk de essentie van wat u wilt communiceren. Werk deze essentie uit in steekwoorden die daarbij van belang zijn om richting te geven aan de boodschap in uw communicatieplan. Vorm een heldere duidelijke zin van uw boodschap, een pakkend kernvormend motto.

 

Middelen

Bekijk de middelen die u kunt gebruiken om uw communicatiedoel te bereiken. Houdt daarbij uw doelgroep en communicatiedoel goed in beeld. Maak een analyse van de beschikbare middelen en stel daaruit een gezonde mix op om te gebruiken voor uw communicatiedoel. Welke middelen u in gaat zetten hangt af van het tijdsbestek waarin u het communicatiedoel wilt bereiken, het budget dat u beschikbaar heeft om uw doel te bereiken, de doelgroep, het imago, de invloed enzovoorts. Voorbeelden van middelen zijn: brochures, website, nieuwsbrief/ mailing en telefoon.

 

De middelen verwerkt u samen met de doelgroep in een matrix. In deze matrix staat welke middelen voor welke doelgroep u kunt gebruiken. Aan de hand hiervan kunt u bekijken of iedereen uit uw doelgroep bereikt wordt met de middelen die u van plan bent in te zetten.

 

Planning

Maak een heldere en realistische planning voor uw communicatieplan. Bedenkt hoeveel tijd u nodig heeft om bepaalde middelen in te zetten en hoeveel tijd het nodig heeft om met die middelen de totale doelgroep te hebben bereikt. Denk ook na over wanneer de beste timing is om uw middelen in te zetten. Wanneer bereiken de middelen het grootste deel van de doelgroep, maand/week/dag/tijdstip.

Naast de regulier planning geeft u de evaluatie momenten weer. Wanneer heeft u tussentijdse evaluaties en wanneer wordt de eindevaluatie gepland?

 

Actieplan

In het actieplan verwerkt u de planning en de personen die verantwoordelijk zijn om de acties uit te voeren. Hierin worden overzichtelijk alle acties uitgeschreven.

Naast het actieplan zorgt u voor een helder overzicht van wie waar voor verantwoordelijk is.

 

Budget

In dit onderdeel staat een kostenbegroting van uw communicatieplan.

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld gebruikersovereenkomst document in Word downloaden om een bruikleenovereenkomst voorbeeld laptop op te stellen.
Dit voorbeeld bruikleenovereenkomst laptop kan helpen om duidelijke afspraken te maken over het gebruik en de zorg voor de verstrekte apparatuur.

Dit gebruiksovereenkomst voorbeeld zorgt ervoor dat je een duidelijke en juridisch correcte gebruikersovereenkomst kunt opstellen.

Voor meer informatie bekijk ons projectovereenkomst voorbeeld en gebruikersovereenkomst voorbeeld hier.

Je kunt hieronder gratis een leningsovereenkomst voorbeeld document in PDF downloaden. Dit leningsovereenkomst voorbeeld is gratis beschikbaar. Hierdoor kun je eenvoudig een leningsovereenkomst downloaden en gebruiken. Voor een volledige en correcte leenovereenkomst kun je ons leningsovereenkomst voorbeeld gratis bekijken en downloaden.

Je kunt hieronder gratis meer te weten komen over het protocol vertrouwenspersoon en zelfs een protocol vertrouwenspersoon voorbeeld downloaden. Ook kun je een modelovereenkomst vertrouwenspersoon vinden. Daarnaast hebben wij een handige aanstellingsbrief vertrouwenspersoon template beschikbaar.

“Je kunt hieronder gratis een voorbeeld ontslagbrief document in Word downloaden. Deze ontslagbrief template Word is direct klaar voor gebruik en helpt je snel op weg.”

“Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeel ziekte opbouwschema document in Word downloaden, ideaal voor het plannen van de re-integratie van een zieke werknemer. Dit sjabloon dient als een uitstekend plan van aanpak voor zieke werknemer voorbeeld en bevat een gedetailleerd opbouwschema re-integratie voorbeeld.”

“Ontdek de perfecte voorbeeld functieomschrijving administratief medewerker en functieprofiel voorbeeld in Word, specifiek ontworpen voor jouw behoeften. Je kunt hieronder gratis het document downloaden en direct aan de slag met het vormgeven van jouw ideale functieomschrijving administratief medewerker.”

“Je kunt hieronder gratis een voorbeeld offerte aanvraag document in Word downloaden. Dit is ideaal als je zoekt naar een offerte voorbeeld of voorbeeld offerte om je te helpen bij het opstellen van je eigen offerte aanvragen.”

“Je kunt hieronder gratis een voorbeeld loonbelastingverklaring document in PDF downloaden. Dit loonbelastingverklaring downloaden formulier is direct afkomstig van de belastingdienst loonbelastingverklaring, waardoor je zeker bent van een correcte loonbelastingverklaring PDF.”

“Je kunt hieronder gratis een voorbeeld geheimhoudingsverklaring document in Word downloaden. Dit voorbeeld geheimhoudingsverklaring is ideaal voor het opstellen van jouw eigen geheimhoudingsafspraken.