Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld beoordelingsformulier document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

 

FORMULIER BEOORDELINGSGESPREK

 

Beoordeling ten aanzien van

 

Naam:

­­­__________________________________________________________________________________

 

Geboortedatum:

__________________________________________________________________________________

 

Betreft

De beoordeling over het tijdvak van __________ tot ___________

 

 

De beoordeling is samen met betrokkene opgemaakt door:

Naam: _                                                                        Ondertekening

 

eerste beoordelaar

­­_________________________________________            __________________

_

tweede beoordelaar

_________________________________________            __________________

 

 

 

1 Opmerkingen vooraf bij het beoordelingsformulier

 

— Dit formulier bevat de beoordelingscriteria zoals die in de beoordelingsgesprekken

worden gehanteerd.

 

— De volgende waarderingsniveau’s worden gehanteerd:

A schoot duidelijk te kort

B voldeed niet geheel aan de eisen

C voldeed aan de eisen

D ging boven de eisen uit

E ging in opvallende mate boven de eisen uit

 

— In alle gevallen waarin van een C-beoordeling wordt afgeweken dient dit op beargumenteerde

wijze te gebeuren.

 

— Het is van belang dat op het einde van het beoordelingsgesprek concrete afspraken

worden gemaakt (indien nodig) over de verdere functievervulling. Het beoordelingsgesprek is niet alleen bedoeld “om achteruit te kijken”,maar ook om vooruit te kijken. Dat wil zeggen: daar waar nodig concrete afspraken maken over de verbetering van de functie-uitoefening.

 

2 Uitgangspunt van de beoordeling

 

Functie:

__________________________________________________________________________________

Met ingang van:

__________________________________________________________________________________

Aantekeningen met betrekking tot de feitelijk opgedragen werkzaamheden:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3 Vooraf

 

Zijn er in de beoordelingsperiode vermeldenswaardige omstandigheden geweest die het

functioneren in negatieve of positieve zin hebben beïnvloed? Was betrokkenen hier zelf

(mede)verantwoordelijk voor?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nalopen van afspraken die bij de vorige beoordeling zijn gemaakt. Welke van deze

afspraken zijn wel c.q. niet geëffectueerd?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4 Beoordeling van de functievervulling met betrekking tot algemene gezichtspunten

 

  

 A

 

B 

 C

 

DE

Blijk geven van de nodige (ervarings)kennis en vaardigheden

      

Zelfstandigheid

      

Uitdrukkingsvaardigheid

      

Contact en samenwerking

      

Leidinggeven (indien van toepassing)

      

Organisatievermogen

      

Houdingsaspecten

      

Uitvoering specifieke taken

      

 

Opmerkingen met betrekking tot de werksituatie

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

5 Beoordeling van de functievervulling met betrekking tot specifieke aspecten

 

Functieaspecten op basis van het kenmerk competenties:

  

 A

 

B 

 C

 

DE

Medewerker functioneert op niveau (junior, medior, senior, leidinggevend)

      

Beoordeling opdrachtgever(s)

      

Kennis binnen functiegebied

      

Kennis binnen sector

      

Kennis automatiseringssystemen

      

 

 

Functieaspecten op basis van het kenmerk relatie:

  

 A

 

B 

 C

 

DE

Medewerker is betrokken bij organisatie

      

Medewerker functioneert goed in het team

      

Verzuimpatroon

      

Medewerker signaleert kansen en mogelijkheden voor organisatie

      

Medewerker is actief participant in bedrijfsgerelateerde activiteiten

      

Medewerker fungeert als ambassadeur bij opdrachtgevers van organisatie

      

 

Functieaspecten op basis van het kenmerk flexibiliteit:

  

 A

 

B 

 C

 

DE

Medewerker past zich goed aan bij wisselende werkomstandigheden

      

Medewerker is reisbereid

      

Medewerker is flexibel qua werktijden

      

Medewerker is flexibel qua werkinhoud

      

Declaratiegraad

      

 

 

Functieaspecten op basis van het kenmerk ontwikkeling:

  

 A

 

B 

 C

 

DE

Medewerker ontwikkelt zich op breed inzetgebied

      

Medewerker ontwikkelt zich op functiespecifiek inzetgebied

      

Medewerker volgt opleidingen en/of cursussen die kennis van functie verbeteren

      

 

6 Beoordeling van de functievervulling in haar geheel

 

Eindbeoordeling

  

 A

 

B 

 C

 

DE

Algemene gezichtspunten (zie 4)

      

Competenties

      

Relatie

      

Flexibiliteit

      

Ontwikkeling

      
 

Eindoordeel

      

 

Korte argumentatie eindbeoordeling:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Eventuele opmerkingen van de beoordeelde naar aanleiding van de beoordeling:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7 Afspraken naar aanleiding van het beoordelingsgesprek

 

Inzake deskundigheidsbevordering:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Inzake werkuitvoering:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Inzake sociale vaardigheden:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld projectplan document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeldberekening personeelskosten document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld bezwaarschrift ontslag document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) maandstaat document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld communicatieplan document in Word downloaden

Laad meer