Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld begeleidende brief beëindigingsovereenkomst document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

 

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender

 

 

Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: beëindiging dienstverband

 

Beste «Voornaam»,

 

Zoals besproken op (datum) bevestigen wij dat we genoodzaakt zijn om  gezien de huidige economische situatie het met jou bestaande dienstverband te beëindigen. Gelet op de geldende opzegtermijn beëindigen wij het dienstverband per (datum).

 

Hierbij ontvang je in de bijlage een beëindigingovereenkomst in tweevoud.

Het daarin verwoorde aanbod is geldig tot (datum). Indien het aanbod niet binnen deze termijn is aanvaard, is het aanbod vervallen en kun je daaraan geen enkel recht ontlenen.

 

Ik verzoek je de overeenkomst zorgvuldig door te lezen en na akkoord één van de exemplaren te paraferen, te ondertekenen en te retourneren aan mij in bijgevoegd antwoordenveloppe.

 

Mocht je nog vragen hebben dan verneem ik dat graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam Bedrijf en contactpersoon

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.