Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld begeleidende brief arbeidsovereenkomst document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

 

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender

 

Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger

 

Plaats, datum

 

Betreft: arbeidsovereenkomst

 

Geachte heer/mevrouw <naam>,

 

Wij heten u van harte welkom als nieuwe medewerker bij Bedrijf.

 

In vervolg op de aangename gesprekken ontvangt u hierbij in tweevoud de arbeidsovereenkomst.

 

Wij verzoeken u deze zorgvuldig door te lezen en na akkoord beide exemplaren per pagina te paraferen, ondertekenen en een exemplaar retour te zenden aan ons.

 

Tevens ontvangen wij de loonbelastingverklaring (door u ingevuld en ondertekend) gaarne zo spoedig mogelijk retour.

 

Indien dit nog niet gebeurd is, verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk langs te komen bij onze vestiging, zodat wij uw ID-bewijs (paspoort of identiteitskaart) kunnen inzien en hiervan een kopie kunnen maken. Voor het maken van een afspraak hiervoor kunt u contact opnemen met ondergetekende.

 

Helaas kunnen wij niet tot betaling van salaris overgaan, indien wij geen kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs hebben gemaakt voor ons personeelsdossier.

 

Mocht u vragen hebben over de u toegestuurde papieren, dan vernemen wij dat graag.

Verder zien wij uit naar een prettige samenwerking.

 

Met vriendelijke groeten,

Bedrijfsnaam en contactpersoon

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.