Download de gratis PDF template

Waar kan ik een voorbeeld arbo checklist document in PDF downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

 

ARBO-Checklist Technische functies

 

 

 • Naam bedrijf: ————————————————————————————
 • Ingevuld door: ————————————————————————————
 • Handtekening: ————————————————————————————
 • Datum: ————————————————————————————
 • Functie: ————————————————————————————

 

 

 

1  Je moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma’s/certificaten:

0 Ja

0 Nee

 

Indien ja:

0 Opleiding VCA

0 Veiligheidspaspoort

0 SIR-pas

0 Diploma of certificaat voor het werken met een heftruck

0 Diploma of certificaat voor het werken met een reachtruck 0 Diploma of certificaat voor het werken met een hoogwerker 0 Chauffeursdiploma

0 Overig: ……………………………………………………………………………………………………

 

 

2  Je gaat werken met gevaarlijke machines (beknellinggevaar, kans op snijden, pletten etc):

0 Ja

0 Nee

 

Indien ja:

Beschrijving: …………………………………………………………………………………………………………..

 

Aandachtspunten:

 • Je mag zonder ervaring nooit zomaar aan de slag gaan met zulke machines. Vraag uitleg over de werking en een veilige werkmethode aan je direct
 • Als je nog geen 18 jaar bent, mag je alleen risicovolle machines bedienen als een ervaren medewerker toezicht houdt.

 

 

3 Je krijgt te maken met belastende klimaatinvloeden (afwisselend binnen/ buiten werken, koelcellen, werken naast warmtebronnen etc.):

0 Ja

0 Nee

 

Indien ja:

Je moet de volgende beschermende kleding dragen: …………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Deze kleding wordt verstrekt door: 0 Opdrachtgever

0 Bemiddelingsbureau

 

 

 

4 Je komt tijdens het werken in contact met gevaarlijke stoffen (stofdeeltjes, dampen of producten die geëtiketteerd zijn als irriterend, oxiderend, corrosief, schadelijk, brandbaar, explosief):

0 Ja

0 Nee

0 N.v.t.

 

Indien ja:

Je moet de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken:

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen:                                           Verstrekking door:

 

Opdrachtgever: Bemiddelingsbureau:

 

0 Adembescherming tegen stof (bijv. houtstof) 0 0
0 Adembescherming tegen dampen (bijv. oplosmiddelen) 0 0
0 Vloeistofdichte chemicaliënbestendige handschoenen 0 0
0 Gelaatsscherm tegen spatten 0 0
0 Veiligheidsbril 0 0
0 Overig: ………………………………………………………….. 0 0

 

Aandachtspunten:

 • Het bedrijf moet via productinformatiekaarten aangeven hoe je je kunt beschermen tegen schadelijke gevolgen en welke persoonlijke beschermingsmiddelen je moet Vraag bij twijfel je leidinggevende.
 • Laat je goed uitleggen hoe je persoonlijke beschermingsmiddelen moet
 • Als persoonlijke beschermingsmiddelen zijn voorgeschreven, ben je wettelijk verplicht ze te
 • Als je zwanger bent, mag je niet met gevaarlijke stoffen
 • Als je nog geen 18 jaar bent mag je niet werken met giftige, sensibiliserende, kankerverwekkende of voor de voortplanting schadelijke stoffen. Je vindt de symbolen op de

 

 

 

5 Je krijgt te maken met schadelijk geluid bij het uitvoeren van de werkzaamheden:

0 Ja

0 Nee

 

Indien ja,

Waar en wanneer:

 

 

Gehoorbescherming wordt verstrekt door:

0 Opdrachtgever

0 Bemiddelingsbureau

 

Aandachtspunten:

 • Schadelijk geluid is geluid van meer dan 80 decibel;
 • Boven de 85 decibel ben je wettelijk verplicht gehoorbescherming te gebruiken, boven de 80 decibel is het sterk aan te raden;
 • Gehoorbescherming is er in veel verschillende soorten: gehoorkappen geven over het algemeen meer bescherming dan

 

 

6 Je moet een veiligheidshelm dragen:

0 Ja

0 Nee Indien ja,

De helm wordt verstrekt door:

0 Opdrachtgever

0 Bemiddelingsbureau

 

Aandachtspunt:

 • Een veiligheidshelm moet worden gedragen wanneer er een kans is op vallende voorwerpen of

 

 

7 Je moet veiligheidsschoeisel dragen:

0 Ja

0 Type S1: stalen neus en gesloten hiel

0 Type S2: idem als S1 en waterdichte schacht 0 Type S3: idem als S2 en stalen tussenzool

0 Nee

 

Indien ja:

Veiligheidsschoeisel wordt verstrekt door:

0 Opdrachtgever

0 Bemiddelingsbureau

 

Aandachtspunten:

 • Je bent wettelijk verplicht veiligheidsschoeisel te dragen wanneer er kans is op vallende voorwerpen, beknellinggevaar, stootgevaar of een gladde
 • Er bestaan drie typen veiligheidsschoenen; controleer of je het voorgeschreven type

 

8 Je moet een veiligheidsbril of gelaatsscherm dragen(bijvoorbeeld bij verspanende bewerkingen):

0 Ja

0 Nee

 

Indien ja:

Veiligheidsbril of gelaatsscherm wordt verstrekt door:

0 Opdrachtgever

0 Bemiddelingsbureau

 

Aandachtspunt:

 • Je bent verplicht een veiligheidsbril of gelaatscherm te dragen wanneer de ogen beschadigd kunnen worden door rondvliegende (metaal)deeltjes, (hout)stof of door schadelijk licht (lassen, laser).

 

 

 

9  Er is valgevaar:

0 Ja

0 Nee

 

Aandachtspunt:

 • Bij het werken op hoogte moet er valbeveiliging zijn aangebracht (bijv. dakrandbeveiliging).

 

 

10 Het werk is fysiek zwaar:

0 Ja

 

 

 

 

 

 

 

0 Nee

0 Zwaar tillen (meer dan 18 kg)

0 Langdurig staan op dezelfde plek

0 Lopendebandwerk of anderszins repeterende werk 0 Werken met gebogen en/of gedraaide rug

0 Boven de macht werken 0 Duwen en trekken

0 Veel lopen

 

 

Aandachtspunten:

 • Maak gebruik van de aanwezige hulpmiddelen (tilhulpmiddelen, opstapjes, )
 • Probeer je werk zoveel mogelijk af te wisselen als dat mogelijk
 • Denk aan een juiste werkhouding: recht voor je werk, niet boven je macht, voorkomen van een gedraaide rug en vraag hulp bij het tillen van meer dan 25

 

 

11  Overige aandachtspunten:

Er wordt gebruik gemaakt van een auto tijdens werktijd 0 Ja

0 Nee

 

Aandachtspunt:

 • Alleen ‘hands free’ of stilstaand

Er wordt regelmatig alleen gewerkt:

0 Ja

0 Nee

 

Aandachtspunt:

 • Informeer of er een alarmeringsmogelijkheid is en hoe deze

 

 

12  Er zijn nog meer specifieke arbo-aandachtspunten voor de werkzaamheden die nog niet aan bod geweest zijn:

0 Ja

0 Nee

 

Indien ja:

Beschrijving van aandachtspunten:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.