Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld addendum arbeidsovereenkomst document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Ondergetekenden,

 

Naam werkgever,  gevestigd te (straat en huisnummer, postcode en plaats), rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam rechtsgeldig vertegenwoordiger, hierna te noemen ‘werkgever’,

 

En

 

Naam werknemer,  wondende te (straat en huisnummer, postcode en plaats), sofinummer (sofinummer), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum), verder te noemen ‘werknemer’,

 

zijn als volgt overeengekomen:

 

Artikel 1 Indiensttreding en duur

Werknemer treedt met ingang van __(datum) bij werkgever in dienst voor de duur van 6 maanden. Zodoende eindigt de dienstbetrekking op __(datum) van rechtswege, zonder dat vooraf schriftelijke opzegging vereist is. * let op, per januari 2015 gelden strengere regels voor het opzeggen van tijdelijke contracten.

 

Artikel 2 Functie en aard van de functie

Werknemer treed in dienst in de functie van __(functie). In deze functie zal hij/ zij de volgende werkzaamheden verrichten: __(omschrijving van de werkzaamheden).

 

Artikel 3 Oproep

Werknemer voert voor werkgever werkzaamheden uit op piekmomenten, waarbij een tijdelijke uitbreiding van het personeel nodig is.

Werknemer houdt zichzelf beschikbaar op weekdagen tussen __(tijden beschikbaarheid).

Werkgever roept werknemer steeds zo tijdig mogelijk, uiterlijk __(uur), op voor de door werknemer als oproepkracht te verrichten werkzaamheden.

Werknemer is verplicht aan een oproep van werkgever gehoor te geven.

 

Artikel 4 Salaris

Werknemer ontvangt voor zijn/ haar werkzaamheden een bruto salaris per gewerkt uur van __( bruto uur salaris). Het salaris wordt wekelijks op __(dag) uitbetaald, op basis van ingediende weekstaten.

 

Artikel 5 Vakantierechten

Werknemer heeft recht op vakantietoeslag __(percentage) over elk gewerkt uur. Deze vakantietoeslag zal worden uitbetaald in de maand mei over de voorafgaande periode van 1 mei tot en met 30 april.

Per daadwerkelijk gewerkt uur bouwt de werknemer __(uur) recht op doorbetaalde vakantie-uren op.

Vakantiedagen worden op verzoek van werknemer, na goedkeuring van werkgever opgenomen.

 

Artikel 6 Ziekte

In geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, ongeval, en dergelijke is werkgever slechts verplicht het loon door te betalen voor het aantal uren waarvoor werknemer was opgeroepen en/of ingepland.

Werknemer meldt zich in geval van ziekte direct ziek bij werkgever __(contactgegevens ziekmelding)

 

Artikel 7 cao

Op deze arbeidsovereenkomst is de __(cao) cao van toepassing, zoals te vinden op __(www.____.nl). Een hard copy exemplaar is op te vragen bij onze administratie.

 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en getekend op __(datum) te __(plaats)

 

Artikel 8 Toepasselijk recht

Op deze arbeidsovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Bij eventuele conflicten, zal de zaak in rechtbank in __(plaats) worden behandeld.

 

Naam rechtsvertegenwoordiger bedrijf                                                Naam medewerker

 

 

Handtekening                                                                                   handtekening

 

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeelddocument van een projectovereenkomst in PDF downloaden. Dit projectovereenkomst voorbeeld biedt een nuttige referentie voor toekomstige samenwerkingen. Bekijk en gebruik ook ons projectcontract voorbeeld om de details van je projectovereenkomst efficiënter vast te leggen.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen ava document in PDF downloaden. Dit voorbeeld notulen PDF helpt je om notulen ava beter te begrijpen.

Download gratis je voorbeeld notulen en verbeter je ava notulen voorbereidingen.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld berekening personeelskosten document in Excel downloaden. Gebruik deze tool om eenvoudig je loonkosten berekenen in Excel en krijg een gedetailleerde berekening personeelskosten. Veel bedrijven vinden deze personeelskosten berekenen methode handig voor een nauwkeurige loonkosten berekening.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld huurovereenkomst PDF gemeubileerde woning document in PDF downloaden.

Download nu je gratis huurcontract voorbeeld voor een gemeubileerde woning.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld marge horeca document in Excel downloaden. Met deze kostprijsberekening Excel download kun je eenvoudig de kosten bijhouden. Het is een handige kostprijsberekening Excel template voor iedereen in de horeca.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld specificatie investeringen document in Excel downloaden. Ontvang je gratis Excel bestand downloaden en bekijk een specificatie inventarislijst voorbeeld Excel. Klik nu om je gratis excel te downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld factuur fotograaf document in Word downloaden.

Dit voorbeeld factuur kan handig zijn als je een factuur fotograaf snel wilt maken. Download het voorbeeld factuur Word bestand nu!

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld weekstaat document in Excel downloaden. Download de weekstaat Excel en begin direct met je planning. Klik hier om je weekstaat in Excel te downloaden en efficiënter te werken.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld specificatie bedrijfskosten document in Excel downloaden. Download deze kostenspecificatie voorbeeld en krijg inzicht in jouw bedrijfskosten excel. Gebruik dit bedrijfskosten voorbeeld om jouw financiële administratie te verbeteren.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld disclaimer email document in Word downloaden. Deze disclaimer download biedt een professioneel opgestelde email disclaimer in het Nederlands. Gebruik deze disclaimer mail voorbeeld om juridische duidelijkheid te bieden in je communicatie.