Download de gratis PDF template

Waar kan ik een voorbeeld aanvraag horecavergunning document in PDF downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

AANVRAAG HORECAVERGUNNING

 

Activiteiten

 • Type onderneming: Horecabedrijf (commercieel)
 • Wat voor een horecabedrijf wilt u beginnen? (RESTAURANT/CAFE/BAR/ETC)
 • Wat wilt u doen? (BESTAANDE HORECA/ NIEUWE HORECA)
 • Wilt u een terras? (JA/NEE)
 • Gaat u alcohol schenken? (JA/NEE)
 • Is er muziek te beluisteren? (JA/NEE)
 • Soort muziek: (achtergrond/ animatie/ etc)
 • Is het plafond van uw horecabedrijf 240 centimeter of hoger? (JA/NEE)
 • Heeft uw horecabedrijf minimaal één lokaliteit met een vloeroppervlak van 35 vierkante meter? (JA/NEE)
 • Heeft uw horecabedrijf twee toiletten voor bezoekers met wastafel en halletje? (JA/NEE)
 • Heeft iedere ruimte een ventilatiesysteem dat direct met de buitenlucht in verbinding staat? (JA/NEE)
 • Wilt u kansspelautomaten plaatsen? (JA/NEE)
 • Kunnen er in uw horecabedrijf meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn? (JA/NEE)
 • Is er voor de brandveiligheid al een gebruiksmelding gedaan? (JA/NEE)
 • Gaat u het horecabedrijf verbouwen? (JA/NEE)

 

Gegevens onderneming

 • Waar is de onderneming gevestigd? Nederland
 • Welke ondernemingsvorm heeft uw horecaonderneming? (eenmanszaak/VOF/BV)
 • Naam onderneming: (NAAM)
 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: (NUMMER)
 • Vestigingsplaats: (PLAATS)
 • E-mailadres: (EMAILADRES)
 • Uw onderneming is een onderneming die: (periode bestaan van de onderneming)
 • Heeft uw onderneming schulden bij de Belastingdienst? (JA/NEE)
 • Is de afgelopen 5 jaar een Drank- en horecavergunning of Exploitatievergunning voor deze onderneming aangevraagd? (JA/NEE)
 • Is de afgelopen 5 jaar een Drank- en horecavergunning of Exploitatievergunning geweigerd, ingetrokken of buiten behandeling gelaten vanwege de ondernemers, eigenaars of bestuurders van de onderneming? (JA/NEE)
 • Is uw onderneming (als rechtspersoon) de afgelopen 5 jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie, of in aanraking geweest met Politie of Justitie? (JA/NEE)

 

Gegevens ondernemer(s)

Als er in de onderneming alcohol geschonken wordt, moeten alle ondernemers in het bezit zijn van de `Verklaring Sociale Hygiëne` én voldoen aan de `zedelijkheidseisen`.

 • Voorletters en naam eerste ondernemer: (NAAM)
 • Straatnaam en huisnummer: (STRAAT EN HUISNUMMER)
 • Postcode: (POSTCODE)
 • Woonplaats: (WOONPLAATS)
 • Telefoonnummer: (TELEFOONNUMMER)
 • Geboortedatum: (GEBOORTEDATUM)
 • Geboorteplaats: (GEBOORTEPLAATS)
 • Hoe heeft deze ondernemer de afgelopen drie jaar inkomen ontvangen? loondienst
 • Is deze ondernemer in het bezit van de `Verklaring Sociale Hygiëne`? (JA/NEE)

 

 • Is deze ondernemer in de afgelopen 5 jaar betrokken (geweest) bij andere ondernemingen? (JA/NEE)
 • Heeft deze ondernemer opeisbare schulden bij de Belastingdienst? (JA/NEE)
 • Is deze ondernemer (als persoon) de afgelopen 5 jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie, of in aanraking geweest met het Politie of Justitie? (JA/NEE)
 • Is er een tweede ondernemer? (JA/NEE)

 

 

Leidinggevende(n)

Zijn er buiten de ondernemer(s) of bestuursleden nog andere personen die optreden als leidinggevende? (JA/NEE)

 

Exploitatievergunning

 

Adres inrichting waarvoor vergunning moet gelden

 • Naam van de inrichting: (NAAM)
 • Straatnaam en huisnummer: (STRAAT & HUISNUMMER)
 • Postcode en plaats: (POSTCODE EN PLAATS)

 

Startdatum

Op welke datum begint u met uw horecaonderneming? (DATUM)

 

Openingstijden

Op welke dagen wilt u open zijn voor bezoekers? Maandag van (openingstijd): (TIJD) tot (sluitingstijd): (TIJD) Dinsdag van (openingstijd): (TIJD) tot (sluitingstijd): (TIJD)

Woensdag van (openingstijd): (TIJD) tot (sluitingstijd): (TIJD) Donderdag van (openingstijd): (TIJD) tot (sluitingstijd): (TIJD) Vrijdag van (openingstijd): (TIJD) tot (sluitingstijd): (TIJD) Zaterdag van (openingstijd): (TIJD) tot (sluitingstijd): (TIJD) Zondag van (openingstijd): (TIJD) tot (sluitingstijd): (TIJD)

 

Drank- en horecawet

 

lokaliteit 1

Naam lokaliteit: (NAAM, BIJVOORBEELD RESTAURANT/CAFETARIA/BAR)

Oppervlakte in vierkante meters (m2): (OPPERVLAKTE LOKALITEIT)

Voeg nog een lokaliteit toe: (hier kunt u alle verschillende ruimtes toevoegen

 

Terrasvergunning

Wat is de totale oppervlakte in vierkante meters (m2) van uw terras? (AANTAL M2) Tweede terras? (hier kunt u alle verschillende terrassen toevoegen)

Van welk materiaal zijn de stoelen en tafels op uw terras gemaakt? (MATERIAAL INVULLEN) Op wiens terrein plaatst u het terras? (EIGEN TERREIN/ GEMEENTE)

 

BIBOB toets

Gebouw

Wordt het pand waarin de onderneming zich vestigt gehuurd? (JA/NEE)

 

Inventaris

Is de inventaris van de onderneming (deels) uw eigendom? (JA/NEE)

 

Is de inventaris van de onderneming (deels) gepacht of gehuurd? (JA/NEE) Maandbedrag wat betaald wordt voor de inventaris: (BEDRAG)

Naam verpachter/verhuurder inventaris: (NAAM)

 

Financiering

Wat is het totale bedrag dat u zelf investeert in uw onderneming? (BEDRAG) Hoe is het ondernemingsvermogen gefinancierd? (EV/VV)

Hoe groot is het bedrag wat gefinancierd wordt vanuit eigen vermogen? (BEDRAG) Hoe is het eigen vermogen opgebouwd in de laatste 5 jaar? (OMSCHRIJVING)

 

Bijlagen horecavergunning

Als aanvulling op uw aanvraag moeten er nog verschillende bijlagen worden aangeleverd. Sommige bijlagen zijn standaard en anderen hangen af van uw situatie, uw aanvraag. De volgende bijlagen kunnen er gevraagd worden om aan te leveren. Zorg ervoor dat u dit op tijd doet om zodoende onnodige vertraging op te lopen.

 

 

 • Legitimatiebewijs/-bewijzen

Stuur kopieën van geldige legitimatiebewijzen van álle ondernemers en andere personen die als leidinggevenden optreden in de horeca-inrichting.

 • Uittreksel Basisregistratie personen

Stuur een uittreksel uit de Basisregistratie personen mee voor die ondernemers en leidinggevenden die niet op een adres in de gemeente Ede staan ingeschreven.

 • Verklaring(en) sociale hygiëne

Stuur kopieën van de verklaring(en) sociale hygiëne van ondernemers en andere personen die als leidinggevenden optreden in de horeca-inrichting.

 • Situatieschets inrichting

Voeg een situatieschets van uw inrichting toe, liefst op schaal. Hierop moeten de lokaliteiten en terras(sen) waar bezoekers alcoholkunnen drinken genummerd zijn.

 • Ondernemingsplan

Stuur een kopie van het ondernemingsplan mee.

 • Inkomensbewijs/-bewijzen

Om uw aanvraag te beoordelen, hebben wij per ondernemer kopieën van belastingaangiften of belastingaanslagen van de laatste 3jaar nodig. Als u geen belastingaangifte heeft gedaan, dan kunt u volstaan met loonstroken, balansen of uitkeringsbrieven.

 • Jaarrekening(en)

Stuur kopieën van de jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar van de (vorige) onderneming mee.

 • Overname-overeenkomst

U heeft aangegeven dat u een bestaand bedrijf overneemt. Stuur een kopie van de overname-overeenkomst mee.

 • Stuur ook kopieën mee van de bankafschriften van eventuele betalingen aan de vorige exploitant voor inventaris, goodwill, en
 • Verklaring betalingsgedrag van de Belastingdienst

Stuur een kopie van de `verklaring betalingsgedrag nakomen fiscale verplichtingen` mee. Deze verklaring kunt u aanvragen via de website van de Belastingdienst:

 • Beginbalans en exploitatiebegroting

Stuur een kopie van de beginbalans van de onderneming. En stuur een kopie van de exploitatiebegroting van de onderneming.

 • Arbeidsovereenkomst(en) leidinggevende(n)

Stuur kopieën van de getekende arbeidsovereenkomst(en) van leidinggevende(n) die niet zelf de ondernemer zijn.

 • Huurovereenkomst pand

Stuur een kopie van de ondertekende huurovereenkomst voor het pand mee. In het geval van onderverhuur, een verklaring van de pandeigenaar waaruit blijkt dat hij hiervan op de hoogte is.

 • Stuur een kopie van het bankafschrift mee van de betaling van de eerste huur en waarborgsom.
 • Bewijsstukken inventaris

Stuur een kopie van de ondertekende koop- huur- of leaseovereenkomst voor de inventaris. Voeg een inventarislijst toe. Is er nog geen inventaris aangeschaft, voeg dan de offertes van de inventaris toe.

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.