63% meer tijd vrij maken?

Veilige, snelle en AVG-proof klantcommunicatieplatform voor accountants en boekhouders

Gratis live

WEBINAR

Een veel gestelde vraag betreft intermediaire kosten en werkkostenregeling


Mogen intermediaire kosten worden gegeven in de vorm van een vaste kostenvergoeding?

Dit mag, maar daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moeten deze kosten door de werkgever gespecificeerd worden per kostenpost naar aard en veronderstelde omvang. Ook moet de werkgever deze vergoeding kunnen onderbouwen bij een eventuele inspectie met een steekproefsgewijs onderzoek. De werkgever zal verder aannemelijk moeten kunnen maken bij een aanvullende vergoeding dat de werkelijke uitgaven hoger zijn dan het bedrag van de vaste vergoeding.

Bron : Mogen intermediaire kosten worden gegeven …

Accountancy- en
administratiekantoren

Je eigen mobiele app voor de promotie van je merk

Complete kantooromgeving voor digitale klantinteractie

Kant en klare modules voor accountancy

Gratis gebruik beveiligd videobellen binnen het Brixxs Officeportaal

Voorbeelden kant en klare accountancy modules

Nieuwe klant onboarding

Stop met mailen. Ontvang gestructureerd alle informatie van de klant en communiceer met je klant op een efficiente manier op het juiste moment met de juiste informatie.

Jaarrekening

Maak bijvoorbeeld automatisch een opdrachtbevestiging en start automatisch een digitaal ondertekening verzoek, maak snel een verslag in pdf of laat de concept jaarrekening goedkeuren via je eigen bedrijfsapp.

Jaarwerk

Maak automatisch voor alle klanten een projectdossier aan met de juiste einddatum voor het dossier en de opgenomen maanden. Bewaak alle activiteiten rondom het jaarwerk vanuit een klantoverzicht en alle klanten. Ontvang gestructureerd alle benodigde klantinformatie via het klantenportaal en maak gebruik van je eigen bedrijfsapp.

i

Taken voor de klant en je medewerkers

Maak je eigen projectdossier typen voor het verzamelen van informatie vanuit de klant en de medewerkers. Bewaak de voortgang met vervaldata en draag zorg voor het verdwijnen van piekbelastingen.

Z

Goedkeuring aangiften

Via een pushbericht kan de klant door twee klikken een aangifte goedkeuren en indien gewenst via chat commentaar geven of een vraag stellen zodat je eigen bedrijfsapp optimaal wordt ingezet.

Videobellen

Ervaar het gemak van videobellen voor je klant en jezelf binnen je eigen gepersonaliseerde mobiele app. Geen gedoe met inlogcodes en software, zelfs geen gedoe met browsers.

Veel gestelde vragen over werkkostenregeling

Dit vormt een beperking binnen de werkkostenregeling. Hierbij mag de waarde van de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet meer dan 30% hoger zijn dan wat gebruikelijk is in overige overeenkomstige omstandigheden. Het is aan de werkgever om per vergoeding of verstrekking te toetsen of deze gebruikelijk is. Als de vergoeding of verstrekking meer dan 30% hoger is dan gebruikelijk, dan komt deze vergoeding of verstrekking bij het te belasten loon van de werknemer. De gebruikelijkheidstoets is ingevoerd om oneigenlijk gebruik van de werkkostenregeling te beperken.

De werkgever berekent zelf wanneer er eindheffing werkkosten moet worden afgedragen. Dit wordt door de Belastingdienst ontvangen middels de loonaangifte. Uit de administratie moet duidelijk blijken welke vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemers zijn gedaan. Deze kosten moeten benoemd worden als gerichte vrijstelling, nihil-waardering, intermediaire kosten of kosten ten laste van de vrije ruimte.

Als de werkgever een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders verstrekt, is dat loon. Dit loon is wel als eindheffingsloon onder te brengen in de vrije ruimte. De waarde hiervan is het bedrag dat de werkgever voor de werknemer per loontijdvak stort bij de verzekeringsmaatschappij of het fonds. De uitkering hiervan is onbelast. Als de werknemer zelf een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluit, is de vergoeding hiervan loon van de werknemer. Maar ook in dit geval geldt dat het eindheffingsloon onder te brengen is in de vrije ruimte en dat de uitkering onbelast is.In het geval van een ongevallenverzekering wordt deze door de werknemer zelf afgesloten. De vergoeding van de premie is loon van de werknemer, maar dit loon kan ook als eindheffingsloon worden ondergebracht in de vrije ruimte. Als de werkgever deze verzekering voor de werknemer heeft afgesloten en hiervoor ook de premie betaalt, dan is de aanspraak voor de werknemer onbelast. Een eventuele uitkering is wel belast.

Alleen als de cadeaubon valt buiten de relatie werkgever-werknemer kan deze cadeaubon belastingvrij vergoed worden omdat er dan geen sprake is van een verband met een dienstbetrekking. Een geschenkbon vormt geen loon indien het een persoonlijke attentie betreft in een situatie waarbij anderen ook een attentie zouden geven (zoals een cadeau bij ziekte), als er geen geld of een waardebon gegeven wordt of als de factuurwaarde (inclusief BTW) van de attentie niet hoger is dan € 25. Een cadeaubon voldoet cumulatief niet aan bovenstaande voorwaarden en daarom is de bon loon. Het zal dan moeten worden ondergebracht in de vrije ruimte.

Dit zijn vergoedingen en verstrekkingen die voor de loonheffingen niet zijn belast en dus geen invloed hebben op de vrije ruimte van 1,2%.

Laad meer