63% meer tijd vrij maken?

Veilige, snelle en AVG-proof klantcommunicatieplatform voor accountants en boekhouders

Gratis live

WEBINAR

Een veel gestelde vraag betreft NBA, uren en permanente educatie


Hoeveel PE-uren kan ik toekennen aan een door mij verrichte PE-activiteit?

Zoals in artikel 2, eerste lid, van de NVPE is te lezen, vinden PE-activiteiten plaats in het voor u relevante vakgebied. Als dus het bijwonen van een activiteit voor de uitoefening van uw functie van belang is, kan deze kwalificeren in het kader van uw PE-verplichting.

Volgens de Toelichting bij de NVPE op artikel 5 bent u zelf verantwoordelijk voor het op de juiste manier waarderen van de door u verrichte PE-activiteiten in uw PE-registratie en het registreren van het juiste aantal PE-uren die daarmee samenhangen.

Hierbij mag volgens artikel 9 van de Beleidsregel permanente educatie een resteenheid van 30 minuten of meer naar boven worden afgerond.

Het gaat hierbij uiteraard alleen om de netto-uren die aan permanente educatie zijn besteed; eventuele pauzes in cursussen en programma’s tellen nadrukkelijk niet mee. Wij adviseren u het programma van de PE-activiteiten en deelnamebewijzen in uw PE-dossier te bewaren.

Overigens kan bij cursussen die zijn georganiseerd door een erkende PE-instelling en in het NBA-cursusregistratiesysteem zijn opgenomen, worden uitgegaan van het aantal PE-uren dat daarbij is vermeld, ervan uitgaande dat de gehele cursus is bijgewoond.

Bron : Hoeveel PE-uren kan ik toekennen …

Accountancy- en
administratiekantoren

Je eigen mobiele app voor de promotie van je merk

Complete kantooromgeving voor digitale klantinteractie

Kant en klare modules voor accountancy

Gratis gebruik beveiligd videobellen binnen het Brixxs Officeportaal

Voorbeelden kant en klare accountancy modules

Nieuwe klant onboarding

Stop met mailen. Ontvang gestructureerd alle informatie van de klant en communiceer met je klant op een efficiente manier op het juiste moment met de juiste informatie.

Jaarrekening

Maak bijvoorbeeld automatisch een opdrachtbevestiging en start automatisch een digitaal ondertekening verzoek, maak snel een verslag in pdf of laat de concept jaarrekening goedkeuren via je eigen bedrijfsapp.

Jaarwerk

Maak automatisch voor alle klanten een projectdossier aan met de juiste einddatum voor het dossier en de opgenomen maanden. Bewaak alle activiteiten rondom het jaarwerk vanuit een klantoverzicht en alle klanten. Ontvang gestructureerd alle benodigde klantinformatie via het klantenportaal en maak gebruik van je eigen bedrijfsapp.

i

Taken voor de klant en je medewerkers

Maak je eigen projectdossier typen voor het verzamelen van informatie vanuit de klant en de medewerkers. Bewaak de voortgang met vervaldata en draag zorg voor het verdwijnen van piekbelastingen.

Z

Goedkeuring aangiften

Via een pushbericht kan de klant door twee klikken een aangifte goedkeuren en indien gewenst via chat commentaar geven of een vraag stellen zodat je eigen bedrijfsapp optimaal wordt ingezet.

Videobellen

Ervaar het gemak van videobellen voor je klant en jezelf binnen je eigen gepersonaliseerde mobiele app. Geen gedoe met inlogcodes en software, zelfs geen gedoe met browsers.

Veel gestelde vragen over permanente educatie

U kunt een ontheffingsverzoek PE-instelling schriftelijk of online indienen.

Ja, het bestuur kan over het verrichten van PE-activiteiten gehele of gedeeltelijke ontheffing verlenen.

Als de accountant in business van mening is dat hij in enig jaar voor deze uitzonderingsregel in aanmerking komt, dient hij over dat kalenderjaar de Verklaring verrichte activiteiten aan het bestuur af te geven via het Formulier voor ontheffingsverzoeken.

Webinar NBA: geeft een helicopterview van de nieuwe PE met het Plan van Aanpak, leerdoelen en leeractiviteiten.nnWorkshop NBA Opleidingen: vanuit je werkzaamheden (je rol) ga je meer de verdieping in bij het formuleren van je leerdoelen, leeractiviteiten en welke leerresultaten je hebt behaalt. Tussen het moment van de workshop en terugkomdag (reflectie) kan je bovendien een stuk persoonlijke begeleiding krijgen op je Plan van Aanpak. Indien je je opgegeven hebt voor de workshop hoef je niet per se het webinar te volgen.

Erkende PE-instellingen zijn gerechtigd cursussen met vermelding van gecertificeerde PE-uren aan te bieden. Een van de voorwaarden is dat de cursussen tijdig in de NBA-cursus database zijn aangemeld. Een overzicht hiervan vind je hieronder.

Laad meer