Een veel gestelde vraag betreft dividend, NOW regeling en accountants


Hoe zit het nu precies met wel of niet mogen uitkeren van bonussen en dividend?

Aanvankelijk was er in de NOW1 geen verbod op het uitkeren van bonussen of dividend en het inkopen van eigen aandelen. Gaandeweg de looptijd van de NOW1 is de regeling uitgebreid met de mogelijkheid om een aanvraag als werkmaatschappij te doen als de groep waarvan de werkmaatschappij onderdeel uitmaakt geen 20% omzetdaling realiseert maar een individuele werkmaatschappij binnen deze groep wel.

Met de introductie van die mogelijkheid is er – als voorwaarde hiervoor – ook een verbod gekomen op het uitkeren van bonussen of dividend en het inkopen van eigen aandelen. Voor de NOW1 geldt dus alleen een bonus- en dividend verbod, en een verbod op het inkopen van eigen aandelen, wanneer er een aanvraag op werkmaatschappijniveau wordt gedaan. Dit geldt voor het hele internationale concern. Ook voor de buitenlandse bedrijfsonderdelen. Dit is dus een heel breed verbod.

In de NOW2 en NOW3 is er verschil gemaakt tussen een aanvraag op concernniveau (standaard-vorm) en een aanvraag op werkmaatschappijniveau:

 

Aanvraag op concernniveau

Wanneer de aanvrager voor de berekening uitgaat van de omzetdaling op concernniveau,  geldt het verbod alleen voor de aanvragende bedrijfsonderdelen zelf. Ieder bedrijfsonderdeel binnen een concern die NOW aanvraagt mag dus geen bonussen- en dividend uitkeren. Niet intern aan het eigen bestuur maar ook niet aan de (buitenlandse) moeder. Echter een bedrijfsonderdeel dat zelf geen NOW heeft aangevraagd, mag  wel bonussen en dividend uitkeren. Een bedrijfsonderdeel dat geen SV-loon in Nederland heeft en dus zelf ook nooit een aanvraag voor de NOW kan doen, kan dus altijd bonussen/dividend uitkeren en eigen aandelen inkopen. Omdat het zelf geen NOW aanvraagt, is het bedrijfsonderdeel niet aan dit verbod gehouden. Het NOW2-regime (idem NOW3) is hierop van begin af genuanceerder vormgegeven dan het NOW1-regime.

 

Aanvraag op werkmaatschappijniveau

Wanneer het concern geen 20% omzetdaling heeft maar een individuele werkmaatschappij binnen het concern wel 20% of meer omzetdaling heeft, gelden dezelfde voorwaarden als bij de NOW1. Het gehele concern moet zich dan aan dit verbod houden. Ook de bedrijfsonderdelen die niet zelf aanvragen en ook de bedrijfsonderdelen die geen SV-loon in Nederland hebben. De gedachte hierachter is dat wanneer er een werkmaatschappij NOW nodig heeft terwijl de rest van het concern nog wel goed genoeg draait, het bedrijf zelf eerst de verliezen van de werkmaatschappij(en) dient op te vangen en dus vanuit die maatschappelijke verantwoordelijkheid geen bonussen/dividend uitkeert.

Bron : Hoe zit het nu precies …

Accountancy- en
administratiekantoren

Je eigen mobiele app voor de promotie van je merk

Complete kantooromgeving voor digitale klantinteractie

Kant en klare modules voor accountancy

Gratis gebruik beveiligd videobellen binnen het Brixxs Officeportaal

Voorbeelden kant en klare accountancy modules

Nieuwe klant onboarding

Stop met mailen. Ontvang gestructureerd alle informatie van de klant en communiceer met je klant op een efficiente manier op het juiste moment met de juiste informatie.

Jaarrekening

Maak bijvoorbeeld automatisch een opdrachtbevestiging en start automatisch een digitaal ondertekening verzoek, maak snel een verslag in pdf of laat de concept jaarrekening goedkeuren via je eigen bedrijfsapp.

Jaarwerk

Maak automatisch voor alle klanten een projectdossier aan met de juiste einddatum voor het dossier en de opgenomen maanden. Bewaak alle activiteiten rondom het jaarwerk vanuit een klantoverzicht en alle klanten. Ontvang gestructureerd alle benodigde klantinformatie via het klantenportaal en maak gebruik van je eigen bedrijfsapp.

i

Taken voor de klant en je medewerkers

Maak je eigen projectdossier typen voor het verzamelen van informatie vanuit de klant en de medewerkers. Bewaak de voortgang met vervaldata en draag zorg voor het verdwijnen van piekbelastingen.

Z

Goedkeuring aangiften

Via een pushbericht kan de klant door twee klikken een aangifte goedkeuren en indien gewenst via chat commentaar geven of een vraag stellen zodat je eigen bedrijfsapp optimaal wordt ingezet.

Videobellen

Ervaar het gemak van videobellen voor je klant en jezelf binnen je eigen gepersonaliseerde mobiele app. Geen gedoe met inlogcodes en software, zelfs geen gedoe met browsers.

Veel gestelde vragen over accountants

Het komt soms voor dat de jaarrekening van een dochtermaatschappij (hierna de enkelvoudige jaarrekening) later wordt opgesteld dan de jaarrekening van de moedermaatschappij (hierna de geconsolideerde jaarrekening) en dat tijdens het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening tot een betere schatting kan worden gekomen over de situatie per balansdatum, waardoor er een afwijking ontstaat tussen de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening.

Zie art. 1 lid 2 van de NOW; de omzet wordt bepaald op basis van grondslagen en detailtoepassingen die consistent zijn met de grondslagen en detailtoepassingen zoals deze door de werkgever zijn gehanteerd in de laatste voor 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening.

Wanneer de werkgever afziet van de NOW-subsidie hoeft er geen accountantsverklaring aangeleverd te worden. De meest eenvoudige manier op af te zien van de NOW-subsidie is om bij de aanvraag voor de definitieve vaststelling aan te geven dat het percentage omzetverlies lager is dan 20%. Hierdoor volgt vanzelfsprekend een verzoek tot gehele terugbetaling van het ontvangen voorschot.

Voor entiteiten waarop Titel 9 BW2 van toepassing is, zijn ‘andere baten’ (zoals subsidies of andere bijdragen) slechts dan onderdeel van het omzetbegrip. Indien dit op deze manier consistent in de laatst vastgestelde jaarrekening is verwerkt en gepresenteerd en in overeenstemming is met de wetgeving en verslaggevingsstandaarden van de RJ. De NOW-subsidie zelf valt onder geen omstandigheid onder het omzetbegrip ter bepaling van de omzetdaling in het kader van de NOW-regeling

Nee, huurkortingen worden niet tot het omzetbegrip gerekend in het kader van de NOW-regeling. Ontvangen huurkortingen of huurkwijtscheldingen zorgen voor lagere kosten van een entiteit en vallen daarom niet onder het omzetbegrip voor de NOW-regeling.

Het LIV (Lage Inkomens Voordeel) hoeft niet meegenomen te worden voor de bepaling van de netto omzet omdat deze volgens het jaarrekeningenrecht niet onder het omzetbegrip valt.

De TOZO (Tegemoetkoming zelfstandige ondernemers) hoeft niet meegenomen te worden voor de bepaling van de netto omzet. De TOZO voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud van zelfstandig ondernemers en wordt daarom niet als omzet gezien voor de NOW regeling

Nee, de WBSO is een fiscale maatregel en hoeft niet meegenomen te worden in de bepaling van de netto omzetdaling voor de NOW. Zie voor meer informatie de veel gestelde vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid NOW 1.0 bij de vraag ‘Wat valt er allemaal onder omzet’.

Ja, ziekengeld dient tot de omzet in de zin van de NOW-regeling gerekend te worden. Van belang is hier wel dat het ontvangen of te ontvangen ziekengeld betrekking heeft op de gekozen meetperiode voor de omzet en is gerelateerd aan medewerkers die SV-loon ontvangen.

Nee, dit blijkt niet uit de regeling. De regeling voor transferpricing / verrekenprijzen geldt alleen voor artikel 6a. Wel geldt in algemene zin dat de omzet moet worden berekend op basis van grondslagen en detailtoepassingen die consistent zijn met de grondslagen en detailtoepassingen zoals deze door de werkgever zijn gehanteerd in de laatste voor 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening