Een veel gestelde vraag betreft authorization, request en Ontwikkelaars


Hoe zet ik een authorization request op met Exact Online?

Om een authorization request op te zetten in Exact Online heeft u de Client ID, Client Secret en Redirect URI heeft nodig, vervolgens kunt u een autorisatieverzoek indienen.

Voorbeeld

GET ../api/oauth2/auth met de volgende parameters:

client_id: b81cc4de-d192-400e-bcb4-09254394c52a
redirect_uri: https://www.mycompany.com/myapplication
response_type: token voor het type impliciete subsidie of code voor het type autorisatiecode subsidie
force_login: 1, dwingt de gebruiker in te loggen en elke actieve Exact Online sessie in de browser te negeren

Werkelijke request:

GET https://start.exactonline.nl/api/oauth2/auth?client_id=b81cc4de-d192-400e-bcb4-09254394c52a&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.mycompany.com%2Fmyapplication&response_type=code&force_login=0

Het Exacte Online login scherm zal worden weergegeven. De gebruiker kan inloggen met zijn Exact Online gegevens.
Als de gebruiker niet eerder toegang heeft verleend aan deze klant, zal er een toestemmingsscherm worden getoond, waarin hij/zij toestemming kan geven aan de klant om toegang te krijgen tot zijn/haar Exacte Online gegevens.
Verificatie in twee stappen is volledig geïntegreerd in de OAuth 2.0 processtroom, dit betekent dat de gebruiker wordt gevraagd om zijn of haar authenticatiecode op te geven nadat hij of zij is ingelogd met zijn of haar referenties.
Wanneer u deze stap hebt voltooid, wordt er een antwoord gestuurd naar de doorgestuurde URI met een autorisatiecode.

Bron : Hoe zet ik een authorization …

Veel gestelde vragen over Ontwikkelaars

Exact Online heeft deze limiet slechts voor een klein aantal integratiediensten gevalideerd. U kunt uw integratiedienst optimaliseren door “best practices” op het gebied van API-ontwerp toe te passen.

Entiteiten zijn gekoppeld aan andere gerelateerde entiteiten in de Exact Online database. Met OData kan dezelfde relatie worden blootgelegd. Hoewel het niet voor alle Exact Online entiteiten wordt ondersteund, hebben sommige een verplichte relatie. Denk aan de kop- en lijnstructuur van een financiële transactie. Deze worden aangegeven als collecties binnen de REST API Referentie documentatie.

Het metadata document vermeldt alle beschikbare URI’s binnen een service. U kunt dit document opvragen door een verzoek in te dienen bij een dataservice die de optie $metadata bevat. Voor de Exact Online REST API moet u eerst het bedrijf identificeren om toegang te krijgen tot een dataservice. U moet de lijst met alle beschikbare dataservices raadplegen zoals vermeld in de REST API Referentiedocumentatie.

Exact Online zal vanaf 1 juli de limieten laten gelden. Brixxs is gecertificeerd partner en heeft bij vele klanten de oplossingen aangepast zodat rekening wordt gehouden met de Exact online limieten. Wil je ondersteund worden, en wil je snel kunnen schakelen, neem dan contact met ons op!

Exact Online bouwt  aan een ecosysteem waarin de klanten kunnen uitbreiden met integratiediensten. Ontwikkelaars zijn een belangrijk onderdeel van dat ecosysteem. Ze worden voortdurend geïnspireerd door hoe u de Exact Online API op innovatieve manieren gebruikt. Naarmate het ecosysteem groeit, moeten ze stappen ondernemen om de betrouwbaarheid en stabiliteit van onze gemeenschap te waarborgen, aangezien Exact Online nogal wat integratiediensten heeft gezien die gebruik maken van een extreem hoog volume aan verzoeken.

Om een XML API aanvraag te valideren binnen Exact Online, ga naar Valideren van een XML-bestand. Exacte Online business logica standaarden zijn gedefinieerd binnen een XSD (XML Schema definitie). De XSD specificeert hoe de elementen in een XML-document moeten worden beschreven. Het wordt gebruikt om te controleren of de items in het document voldoen aan de beschrijving van de elementen die in de XSD zijn beschreven.

De Exact Online XSD is te vinden binnen uw Exact Online administratie. Ga naar Bedrijfsnaam > Importeren/exporteren > Methode > XML > XML > XML-Schema (XSD) > Download. Om een XML-document te importeren in uw Exact Online administratie. Ga naar Bedrijfsnaam > Importeren/exporteren > Methode > XML > XML-import type.

Filtering kan worden toegepast op basis van parameters per entiteit. Ga naar Bedrijfsnaam > Importeren/exporteren > Methode > XML > Algemeen > XML Onderwerp Parameters om een lijst met beschikbare parameters te bekijken.nnGa naar Code voorbeelden om te zien hoe u XML-API filters kunt toepassen.

Om de stabiliteit en beschikbaarheid van Exact Online te garanderen, worden er enkele beperkingen toegepast op de XML-API, afhankelijk van het type aanvraag (Export of Download)

Om de stabiliteit en beschikbaarheid van Exact Online te garanderen, worden er enkele beperkingen toegepast op de XML-API, afhankelijk van het type aanvraag (Import of Upload)