Een veel gestelde vraag betreft ziekmelding en ziekte


Hoe wordt een ziekteperiode berekend?

Bij het berekenen van perioden van arbeidsongeschiktheid wordt gekeken naar de periode dat een werknemer ziek is gemeld. Als er sprake is van een onderbreking tussen twee perioden van minder dan vier weken, dan worden deze bij elkaar meegeteld. HIerbij maakt het niet uit wat de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid is.

Bron : Hoe wordt een ziekteperiode berekend? …

Accountancy- en
administratiekantoren

Je eigen mobiele app voor de promotie van je merk

Complete kantooromgeving voor digitale klantinteractie

Kant en klare modules voor accountancy

Gratis gebruik beveiligd videobellen binnen het Brixxs Officeportaal

Voorbeelden kant en klare accountancy modules

Nieuwe klant onboarding

Stop met mailen. Ontvang gestructureerd alle informatie van de klant en communiceer met je klant op een efficiente manier op het juiste moment met de juiste informatie.

Jaarrekening

Maak bijvoorbeeld automatisch een opdrachtbevestiging en start automatisch een digitaal ondertekening verzoek, maak snel een verslag in pdf of laat de concept jaarrekening goedkeuren via je eigen bedrijfsapp.

Jaarwerk

Maak automatisch voor alle klanten een projectdossier aan met de juiste einddatum voor het dossier en de opgenomen maanden. Bewaak alle activiteiten rondom het jaarwerk vanuit een klantoverzicht en alle klanten. Ontvang gestructureerd alle benodigde klantinformatie via het klantenportaal en maak gebruik van je eigen bedrijfsapp.

i

Taken voor de klant en je medewerkers

Maak je eigen projectdossier typen voor het verzamelen van informatie vanuit de klant en de medewerkers. Bewaak de voortgang met vervaldata en draag zorg voor het verdwijnen van piekbelastingen.

Z

Goedkeuring aangiften

Via een pushbericht kan de klant door twee klikken een aangifte goedkeuren en indien gewenst via chat commentaar geven of een vraag stellen zodat je eigen bedrijfsapp optimaal wordt ingezet.

Videobellen

Ervaar het gemak van videobellen voor je klant en jezelf binnen je eigen gepersonaliseerde mobiele app. Geen gedoe met inlogcodes en software, zelfs geen gedoe met browsers.

Veel gestelde vragen over ziekte

Deze wet heeft als doel om de instroom in de WAO drastisch te beperken. Deze wet is in 2002 van kracht geworden. De werkgever heeft de verantwoordelijkheid voor ziekte zuim begeleiding en re-integratie van de zieke werknemer. De werknemer is verplicht hier volledig aan mee te werken, op straffe van sancties.

Deze wet legt een strak tijdschema op aan werkgevers. Vanaf het eerste moment van verzuim moet dit in een schema worden vastgelegd en gevolgd. Na zes weken moet er een probleemanalyse worden opgesteld door een bedrijfsarts en na acht weken moet er een plan van aanpak worden opgesteld. Iedere zes weken moet er een evaluatie van het plan van aanpak worden gedaan. Bij 42 weken moet er weer een evaluatie plaatsvinden, wat de uiterste termijn van ziekmelden bij het UWV van de arbeidsongeschikte werknemer is. Na 52 weken vindt de eerstejaarsevaluatie plaats. Bij 91 weken kan de werkgever de WIA aanvragen.

De ziektewetuitkering is van toepassing op werknemers die ziek of zwanger zijn of ziek zijn geworden als gevolg van de zwangerschap. Ook indien de werknemer ziek is geworden naar aanleiding van orgaandonatie heeft hij recht op deze uitkering. Voor werknemers die ouder dan 55 jaar zijn, geldt dat zij een Ziektewet-uitkering kunnen ontvangen als zij ziek worden en direct voor zij in dienst kwamen tenminste 52 weken een WW-uitkering hebben ontvangen. Als een dienstverband afloopt tijdens ziekte, kan een werknemer vanaf het moment dat het dienstverband is afgelopen een Ziektewet-uitkering krijgen. Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst kan dit ook gelden voor uitzendkrachten, werknemers met een bijzondere dienstverband (stagiair, thuiswerkers, aannemers van werk) en sommige oproepkrachten.

Bij berekeningen wordt de arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschap en voorafgaand aan het zwangerschapsverlof niet meegeteld. Een ziekteperiode voorafgaand aan en aansluitend op een zwangerschapsverlof worden wel meegeteld. Dit is niet het geval indien er een andere oorzaak van arbeidsongeschiktheid is.

Bij het berekenen van perioden van arbeidsongeschiktheid wordt gekeken naar de periode dat een werknemer ziek is gemeld. Als er sprake is van een onderbreking tussen twee perioden van minder dan vier weken, dan worden deze bij elkaar meegeteld. HIerbij maakt het niet uit wat de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid is.

Aan de hand van een keuring wordt door het UWV vastgesteld wat de mate van arbeidsongeschiktheid is. In een eerste gesprek stelt de verzekeringsarts vast wat de beperkingen van de werknemer zijn. Daarna volgt een gesprek met een arbeidsdeskundige die bekijkt wat de werknemer nog kan verdienen met zijn beperkingen. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt vervolgens vastgesteld door te bepalen wat het verschil is tussen het oude loon en het loon dat de werknemer in theorie nog zou kunnen verdienen.

Als de werknemer langdurig ziek is geweest en de werkgever heeft een re-re-integratiebedrijf ingeschakeld, dan geldt een bewaartermijn van de medische gegevens van 15 jaar. Voor de overige, niet-medische gegevens, is de bewaartermijn twee jaar.

Als de werkneemster tijdens het verlof ziek wordt, dan krijgt zij geen Ziektewet-uitkering, maar de voor haar aangevraagde zwangerschapsuitkering (WAZO). Indien zij nog niet kan werken na haar verlof ten gevolge van haar zwangerschap of bevalling dan kan zij een Ziektewet-uitkering krijgen. Zij moet zich daarvoor ziek melden bij de werkgever.

Een zieke werknemer wordt in principe twee jaar beschermd door ontslagrecht, de werkgever mag in die periode de werknemer niet ontslaan. Een uitzondering kan hierop worden gemaakt als de werknemer bij de sollicitatie een medische beperking heeft verzwegen, de werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie, als de tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt gedurende de ziekteperiode of als er een reorganisatie op handen is.

Als een zwangere werkneemster ziek wordt voor haar verlofperiode dan kan de werkgever een Ziektewet-uitkering aanvragen. De werkneemster krijgt een uitkering, welke 100% is van het dagloon, vanaf de eerste werkdag dat zij ziek is. Dit loopt door tot het begin van haar zwangerschapsuitkering of haar betermelding. De Ziektewet-uitkering stopt dan automatisch.Bij beëindiging van de zwangerschap door vroeggeboorte vanaf 24 weken of het overlijden van de baby bij de bevalling heeft de werkneemster recht op een zwangerschapsuitkering. Deze uitkering duurt 16 weken.Indien de werkneemster ziek wordt in de 4 tot 6 weken voor de uitgerekende datum (de flexibiliseringsperiode) en zij is op dat moment nog niet met verlof, dan heeft zij ook recht op een Ziektewet-uitkering. Deze ziektedagen worden afgetrokken van het zwangerschapsverlof van minimaal 16 weken. Hierdoor eindigt het verlof mogelijk eerder dan gepland. Het verlof na de bevalling duurt wel altijd minimaal 10 weken.