Een veel gestelde vraag betreft NBA, ontheffingsverzoek, Verklaring verrichte activiteiten en permanente educatie


Hoe vraag ik een Verklaring verrichte activiteiten aan?

Voor het aanvragen van een ontheffingsverzoek in geval van < 200 uur deskundigheid waarover de accountant in business gewoonlijk beschikt, vult u de bijlage in. Deze volledig ingevulde bijlage kunt u getekend inscannen en via het onderstaand formulier verzenden.nnNaar het formulier Verklaring verrichte activiteiten

Bron : Hoe vraag ik een Verklaring …

Accountancy- en
administratiekantoren

Je eigen mobiele app voor de promotie van je merk

Complete kantooromgeving voor digitale klantinteractie

Kant en klare modules voor accountancy

Gratis gebruik beveiligd videobellen binnen het Brixxs Officeportaal

Voorbeelden kant en klare accountancy modules

Nieuwe klant onboarding

Stop met mailen. Ontvang gestructureerd alle informatie van de klant en communiceer met je klant op een efficiente manier op het juiste moment met de juiste informatie.

Jaarrekening

Maak bijvoorbeeld automatisch een opdrachtbevestiging en start automatisch een digitaal ondertekening verzoek, maak snel een verslag in pdf of laat de concept jaarrekening goedkeuren via je eigen bedrijfsapp.

Jaarwerk

Maak automatisch voor alle klanten een projectdossier aan met de juiste einddatum voor het dossier en de opgenomen maanden. Bewaak alle activiteiten rondom het jaarwerk vanuit een klantoverzicht en alle klanten. Ontvang gestructureerd alle benodigde klantinformatie via het klantenportaal en maak gebruik van je eigen bedrijfsapp.

i

Taken voor de klant en je medewerkers

Maak je eigen projectdossier typen voor het verzamelen van informatie vanuit de klant en de medewerkers. Bewaak de voortgang met vervaldata en draag zorg voor het verdwijnen van piekbelastingen.

Z

Goedkeuring aangiften

Via een pushbericht kan de klant door twee klikken een aangifte goedkeuren en indien gewenst via chat commentaar geven of een vraag stellen zodat je eigen bedrijfsapp optimaal wordt ingezet.

Videobellen

Ervaar het gemak van videobellen voor je klant en jezelf binnen je eigen gepersonaliseerde mobiele app. Geen gedoe met inlogcodes en software, zelfs geen gedoe met browsers.

Veel gestelde vragen over permanente educatie

Als accountant in business heb je de volgende PE-verplichting accountant. Als business accountant volbreng je de belangrijke NBA PE verplichting voor je professionele ontwikkeling.

Zorg dat je voldoende pe-punten accountant verzamelt om aan de pe verplichting accountant in business te voldoen. Het is belangrijk om te weten hoeveel pe punten per jaar je nodig hebt om compliant te blijven.

Gebruik de pe punten nba richtlijnen om te controleren of je voldoende punten hebt behaald. Je kunt ook mijn nba pe registratie gebruiken om je voortgang bij te houden.

Het verrichten minimaal 120 PE-uren aan pe verplichting per driejaarscyclus, met een minimum van 20 uren per kalenderjaar. Deze permanente educatie accountants zorgt ervoor dat accounting pe blijft voldoen aan de standaarden van de nba permanente educatie. Deze standaarden omvatten onder andere het nba pe portfolio 2024 en het nba verplicht onderwerp 2023.

Het bijhouden van een up-to-date nba pe portfolio 2024 is essentieel voor elke accountant. Daarnaast biedt e-learning accountant een flexibele manier om aan de nba verplicht onderwerp 2024 te voldoen.

Per kalenderjaar mogen maximaal 20 uren aan ongestructureerde activiteiten (zoals zelfstudie en/of training in het werk) meetellen in jouw [mijnpe] portfolio. Deze activiteiten tellen ook mee als pe punten accountant en helpen bij het voldoen aan de pe verplichting accountant. Zorg ervoor dat je je pe-uren goed bijhoudt in je [nba pe portfolio], zodat je altijd voldoet aan de [pe portfolio nba] eisen voor [nba accountants].

Hoeveel PE-uren u kan toekennen aan een PE-activiteit is geen eensluidend antwoord te geven.

Het beleid voor verplichte cursussen en de kennistoets is niet gewijzigd. De NBA behoudt het recht om deze voor leden(groepen) verplicht te stellen.

Het portfolio wordt door de leden zelf beheerd, je kunt hiervoor gebruik maken van de PE-tool. De NBA accepteert ook andere typen bestanden, zoals een format dat door jouw werkgever is aangeleverd.

Om als PE-activiteiten te kunnen kwalificeren, dienen de activiteiten binnen het voor u relevante vakgebied te liggen én aan de activiteiten dient voor u een leereffect te zitten. Het is dan ook niet zo dat alle contacturen sowieso kwalificeren voor de PE-verplichting.

Deze verplichting geldt alleen voor de openbaar, de intern en de overheidsaccountant. Deze verplichting geldt dus niet voor de accountant in business. Uiteraard mag de accountant in business wel gebruik maken van dit cursusaanbod.

Nee, in de NVPE is nadrukkelijk opgenomen dat de accountant PE-activiteiten moet verrichten die relevant zijn voor het vakgebied waarbinnen de betrokken accountant werkzaam is.

Ja, de PE-verplichting geldt onverkort als u langdurig in het buitenland werkzaam bent. Uiteraard is het toegestaan invulling te geven aan de PE-verplichting in het land waarin u werkzaam bent. Daarbij kunt u gebruikmaken van het aanbod van de daar gevestigde beroepsorganisatie(s). Daarnaast bestaat een groot aanbod van e-learning-cursussen.

Voor leden die de nieuwe PE-regels in 2021 overnemen en zich dit jaar kandidaat stellen om de nieuwe PE-regeling te wijzigen, de entiteit; zelfs als ze in hun nieuwe rol als accountant in het bedrijf of in het bestuur van het MKB werken.

Voor het aanvragen van een ontheffingsverzoek in geval van < 200 uur deskundigheid waarover de accountant in business gewoonlijk beschikt, vult u de bijlage in. Deze volledig ingevulde bijlage kunt u getekend inscannen en via het onderstaand formulier verzenden.nnNaar het formulier Verklaring verrichte activiteiten