Er zijn een paar manieren om een cirkel te maken in Flutter. Een manier is om de Cirkel widget te gebruiken. Een andere manier is om de Path klasse te gebruiken en een pad te maken met behulp van de cirkelboog functie. Tenslotte kun je de Ellipse functie van de Graphics bibliotheek gebruiken. Om de Cirkel widget te gebruiken, moet je eerst een CirkelStijl object maken. Dit object definieert de eigenschappen van de cirkel, zoals de straal en de kleur. U kunt dan de Cirkel-widget aan uw lay-out toevoegen met behulp van deze stijl.

De klasse Paden wordt gebruikt om complexe vormen te maken door een reeks gebogen of rechte lijnen te combineren. Om een cirkel te maken, kunt je de boogfunctie gebruiken. Deze functie neemt vier parameters: het beginpunt van de boog, het eindpunt van de boog, de straal van de cirkel, en de beginhoek. De volgende code maakt een eenvoudige cirkel:

definitief pad = nieuw pad();

pad.boog(100.0, 100.