63% meer tijd vrij maken?

Veilige, snelle en AVG-proof klantcommunicatieplatform voor accountants en boekhouders

Gratis live

WEBINAR

Een veel gestelde vraag betreft NOW 3.0 en NOW regeling

Hoe kan ik vooraf een betere inschatting maken van de financiële gevolgen van een NOW3 aanvraag?

Om vooraf een betere inschatting te kunnen maken, kunt u gebruikmaken van de simulatietool NOW. Als het UWV uw aanvraag toekent, ontvangt u een voorschot op de NOW-tegemoetkoming. De simulatietool voor NOW 3.0 zal later worden bekendgemaakt.

Voor de definitieve berekening van de tegemoetkoming (de vaststelling van het bedrag waar u uiteindelijk recht op heeft) moet u later opnieuw een aanvraag doen. Als dan blijkt dat het voorschot te hoog was, moet u te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Bij een te laag voorschot krijgt u een nabetaling.

De simulatietool geeft u een indicatie van de hoogte van het voorschot en of u na definitieve berekening van de tegemoetkoming een bedrag moet terugbetalen (of juist van UWV ontvangt). U kunt deze simulatie zelf invullen en verschillende scenario’s doorberekenen. Zo kunt u vooraf een betere inschatting maken welke financiële gevolgen een aanvraag NOW heeft voor uw bedrijfsvoering. Ook kunt u bijvoorbeeld zien wat een dalende loonsom betekent voor de definitieve tegemoetkoming. Dat kunt u dan laten meewegen in de afweging om wel of geen NOW aan te vragen. Komende weken wordt de simulatietool aangepast aan de NOW 3. NOW3.1 (tijdvak oktober/november/december) kunt u aanvragen tot en 13 december 2020.

Bron : Hoe kan ik vooraf een …

Download hier gratis het PDF bestand met de meest gestelde vragen over de NOW regeling

Fill out my online form.

Veel gestelde vragen over NOW regeling

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Als werkgever vraagt u de NOW aan per loonheffingennummer. De loonsom zal dus vastgesteld worden per loonheffingennummer. Ingeleende krachten (zoals payroll en uitzendkrachten) tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten. Zij vallen onder hun payroll bedrijf of uitzendbureau

Voor de definitie van omzet bij de NOW regeling wordt aaneengesloten bij de omzet definitie in het jaarrekeningenrecht. Hierin wordt uitgegaan van de netto-omzet: de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf onder aftrek van kortingen en belastingen die over de omzet zijn geheven
Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Dit betekent dat omzet wordt verantwoord als de activiteiten betrekking hebbend op de levering van goederen of diensten voor een specifieke klant waarmee een (verkoop)contract is gesloten
Ontvangt u andere opbrengsten dan uit de verkoop, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars? Dan vallen deze opbrengsten voor de regeling ook onder omzet.

Voor NOW 2.0 aanvraag omzetdaling kan een omzetdaling worden opgeven in een aaneengesloten periode van 4 maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 (bijvoorbeeld van 1 juli tot en met 30 oktober)

De aanvraag NOW 2.0 geldt voor een periode van 4 maanden en ziet op omzetdalingen vanaf 1 juni 2020. Met de online rekenhulp berekent u het percentage omzetverlies over een periode van 4 maanden.

De onderstaande baten vallen onder omzetbegrip uit de NOW-regeling en worden op de volgende manier berekent:

Laad meer