Een veel gestelde vraag betreft App Center, mobiele app, review app en Ontwikkelaars


Hoe kan ik mijn app indienen voor review in Exact Online?

Als u wilt dat externe klanten uw app gebruiken, of als u uw app wilt publiceren in het App Centre, moet u uw app indienen voor een review. Voordat een app in het Exact Online App Centre gepubliceerd kan worden, moeten er meerdere beoordeling fasen doorlopen worden.

U moet ingelogd zijn in het App Centre en een geregistreerde app hebben om uw app in te kunnen dienen voor een review. Zie Registreer een app in het App Centre voor meer informatie.

Om uw app in te dienen voor een review gaat u naar Beheer mijn apps > uw geregistreerde app > Inzenden voor review. U moet de onderstaande stappen doorlopen voordat Exact Online uw app goedkeurt.

 

Stap 1. Gegevens- en veiligheidsoverzicht

Om slechte ervaringen voor de klanten van Exact Online te voorkomen, moeten we ervoor zorgen dat we de gegevens van onze klanten kunnen beschermen. Op de Data & Security-review pagina moet u duidelijk aangeven wat het doel van uw app is, welke gegevens u gaat gebruiken en hoe uw app de gegevens gebruikt.

Wat hebben we van u nodig?

Wanneer de gebruiker uw app voor het eerst opent, verschijnt er een toestemmingsscherm. In dit scherm wordt de gebruiker gevraagd om uw app te laten werken met de gegevens van de klant. Voor elke app worden het doel, de scope en de connecties met derden getoond. Dit geeft de gebruiker het vertrouwen dat de gegevens niet worden misbruikt. De volgende specificaties zijn nodig:

Doel

Dit is een korte beschrijving van wat de app zal doen. Leg het doel van je app uit in één of twee zinnen.

Scopes

Dit is een manier om de toegang van een app tot gebruikersgegevens te beperken. In plaats van volledige toegang te verlenen tot een gebruikersaccount, is het beter om apps een beperkte reikwijdte te geven van wat ze namens de gebruiker mogen doen. Alle API’s zijn gecategoriseerd per domein en subdomeinen. U moet specifiek bepalen welke domeinen uw app gebruikt. Verder moet u aangeven of u de gegevens alleen leest of ook schrijft.
Geautomatiseerde verbindingen met derden
Dit zijn de verbindingen van derden die uw app gebruikt om de gegevens van de klant te verwerken. Als u bijvoorbeeld GitHub gebruikt voor het hosten van uw broncode, dan hoeft u dit niet te specificeren als een verbinding met een derde partij, omdat deze geen verband houdt met de gegevens van de klant.
Als u data verstuurt naar cloud platformen (bijvoorbeeld AWS of Azure), dan dient u dit te specificeren als een verbinding met een derde partij. Als u data verstuurt naar tools zoals Power BI, dan moet u dit ook specificeren als een verbinding met een derde partij.
Beoordeling van de privacy en veiligheid van gegevens
Dit zijn een aantal vragen om te begrijpen of de nodige veiligheidscontroles voor de app aanwezig zijn. Het kan zijn dat een aantal daarvan niet van toepassing is op uw app. Bij elke vraag kunt u ervoor kiezen om een korte uitleg te geven voor uw antwoord.

 

Stap 2. Vraag toestemming

Nadat u het formulier op de Data & Security Review pagina heeft ingevuld, kunt u toestemming vragen aan Exact Online om uw app door andere klanten te laten verbinden.

Elke keer dat u de informatie op de Data & Security Review pagina wijzigt, heeft u een nieuwe toestemming nodig van Exact Online. In het geval van nieuwe informatie zal er de volgende keer dat de gebruiker de app opent opnieuw een toestemmingsscherm verschijnen. Deze keer wordt de gebruiker opnieuw gevraagd om uw app opnieuw toe te staan met de gegevens van de klant te werken.

Bron : Hoe kan ik mijn app …

Veel gestelde vragen over Ontwikkelaars

Exact Online heeft deze limiet slechts voor een klein aantal integratiediensten gevalideerd. U kunt uw integratiedienst optimaliseren door “best practices” op het gebied van API-ontwerp toe te passen.

Entiteiten zijn gekoppeld aan andere gerelateerde entiteiten in de Exact Online database. Met OData kan dezelfde relatie worden blootgelegd. Hoewel het niet voor alle Exact Online entiteiten wordt ondersteund, hebben sommige een verplichte relatie. Denk aan de kop- en lijnstructuur van een financiële transactie. Deze worden aangegeven als collecties binnen de REST API Referentie documentatie.

Het metadata document vermeldt alle beschikbare URI’s binnen een service. U kunt dit document opvragen door een verzoek in te dienen bij een dataservice die de optie $metadata bevat. Voor de Exact Online REST API moet u eerst het bedrijf identificeren om toegang te krijgen tot een dataservice. U moet de lijst met alle beschikbare dataservices raadplegen zoals vermeld in de REST API Referentiedocumentatie.

Exact Online zal vanaf 1 juli de limieten laten gelden. Brixxs is gecertificeerd partner en heeft bij vele klanten de oplossingen aangepast zodat rekening wordt gehouden met de Exact online limieten. Wil je ondersteund worden, en wil je snel kunnen schakelen, neem dan contact met ons op!

Exact Online bouwt  aan een ecosysteem waarin de klanten kunnen uitbreiden met integratiediensten. Ontwikkelaars zijn een belangrijk onderdeel van dat ecosysteem. Ze worden voortdurend geïnspireerd door hoe u de Exact Online API op innovatieve manieren gebruikt. Naarmate het ecosysteem groeit, moeten ze stappen ondernemen om de betrouwbaarheid en stabiliteit van onze gemeenschap te waarborgen, aangezien Exact Online nogal wat integratiediensten heeft gezien die gebruik maken van een extreem hoog volume aan verzoeken.

Om een XML API aanvraag te valideren binnen Exact Online, ga naar Valideren van een XML-bestand. Exacte Online business logica standaarden zijn gedefinieerd binnen een XSD (XML Schema definitie). De XSD specificeert hoe de elementen in een XML-document moeten worden beschreven. Het wordt gebruikt om te controleren of de items in het document voldoen aan de beschrijving van de elementen die in de XSD zijn beschreven.

De Exact Online XSD is te vinden binnen uw Exact Online administratie. Ga naar Bedrijfsnaam > Importeren/exporteren > Methode > XML > XML > XML-Schema (XSD) > Download. Om een XML-document te importeren in uw Exact Online administratie. Ga naar Bedrijfsnaam > Importeren/exporteren > Methode > XML > XML-import type.

Filtering kan worden toegepast op basis van parameters per entiteit. Ga naar Bedrijfsnaam > Importeren/exporteren > Methode > XML > Algemeen > XML Onderwerp Parameters om een lijst met beschikbare parameters te bekijken.nnGa naar Code voorbeelden om te zien hoe u XML-API filters kunt toepassen.

Om de stabiliteit en beschikbaarheid van Exact Online te garanderen, worden er enkele beperkingen toegepast op de XML-API, afhankelijk van het type aanvraag (Export of Download)

Om de stabiliteit en beschikbaarheid van Exact Online te garanderen, worden er enkele beperkingen toegepast op de XML-API, afhankelijk van het type aanvraag (Import of Upload)