63% meer tijd vrij maken?

Veilige, snelle en AVG-proof klantcommunicatieplatform voor accountants en boekhouders

Gratis live

WEBINAR

Een veel gestelde vraag betreft access token, API en Ontwikkelaars


Hoe kan ik een access token aanvragen in Exact Online?

Het acces token wordt gebruik om uw API-calls te authenticeren. Om deze acces token aan te vragen dient u onderstaande stappen te volgen. Deze stap is alleen nodig als u het type autorisatiecode gebruikt dat u toekent.

Wanneer u het impliciete machtigingstype gebruikt, wordt in stap 2 een access token geretourneerd. De access token kan gebruikt worden in de autorisatie header zoals hieronder uitgelegd.

De autorisatiecode die in stap 2 wordt geretourneerd, kan eenmalig worden gebruikt om een access token ken te verkrijgen.

Voorbeeld

POST ../api/oauth2/token met postgegevens:
(Postgegevens moeten x-www-vormig gecodeerd zijn)

{
code: “XTzM! IAAAACbPTzQJXwFhM”,
redirect_uri: https://www.mycompany.com/myapplication
grant_type: “autorisatie_code”,
client_id: “b81cc4de-d192-400e-bcb4-09254394c52a”,
klant_secret: “n3G7KAhcv8OH”.
}

U krijgt het volgende antwoord:
{
access_token: “AAEAAGxWulSg7ZT-MPQMWOqQmssMzGa…”,
token_type: “Bearer”,
vervalt_in: 600,
refresh_token: “Gcp7! IAAAABh4eI8DgkxRyGGyHPLLOz3y9Ss…”
}

Gebruik het access token in de header van uw API-calls.

Het acces token na 10 minuten. Wanneer het verlopen is, moet u het refresh token gebruiken om een nieuw access token aan te vragen.

Voeg de access token toe aan de kop van de autorisatie:

Key: autorisatie
Value: Drager AAEAAGxWulSxg7ZT-MPQMWOqQmssMzGa…

 

Bron : Hoe kan ik een access …

Automatiseren en digitale ondertekening


Exact Online koppeling met Brixxs Office Portaal

  Automatisch versturen van aangiften vanuit Exact Online naar het Officeportaal
  Goedkeuren van de aangiften vanuit je eigen white labeled mobiele Accountant App
  Statussen worden automatisch verstuurd naar Exact Online
  Maandelijks automatisch relevante nieuwsberichten in jouw huisstijl naar al je ondernemers via native-push
Digitaal rechtsgeldig ondertekenen
Digitaal archief van documenten voor de ondernemer
Beveiligd communiceren
Beveiligd videobellen

Veel gestelde vragen over Ontwikkelaars

Exact Online zal vanaf 1 juli de limieten laten gelden. Brixxs is gecertificeerd partner en heeft bij vele klanten de oplossingen aangepast zodat rekening wordt gehouden met de Exact online limieten. Wil je ondersteund worden, en wil je snel kunnen schakelen, neem dan contact met ons op!

Exact Online bouwt  aan een ecosysteem waarin de klanten kunnen uitbreiden met integratiediensten. Ontwikkelaars zijn een belangrijk onderdeel van dat ecosysteem. Ze worden voortdurend geïnspireerd door hoe u de Exact Online API op innovatieve manieren gebruikt. Naarmate het ecosysteem groeit, moeten ze stappen ondernemen om de betrouwbaarheid en stabiliteit van onze gemeenschap te waarborgen, aangezien Exact Online nogal wat integratiediensten heeft gezien die gebruik maken van een extreem hoog volume aan verzoeken.

Entiteiten zijn gekoppeld aan andere gerelateerde entiteiten in de Exact Online database. Met OData kan dezelfde relatie worden blootgelegd. Hoewel het niet voor alle Exact Online entiteiten wordt ondersteund, hebben sommige een verplichte relatie. Denk aan de kop- en lijnstructuur van een financiële transactie. Deze worden aangegeven als collecties binnen de REST API Referentie documentatie.

Om een XML API aanvraag te valideren binnen Exact Online, ga naar Valideren van een XML-bestand. Exacte Online business logica standaarden zijn gedefinieerd binnen een XSD (XML Schema definitie). De XSD specificeert hoe de elementen in een XML-document moeten worden beschreven. Het wordt gebruikt om te controleren of de items in het document voldoen aan de beschrijving van de elementen die in de XSD zijn beschreven.

Filtering kan worden toegepast op basis van parameters per entiteit. Ga naar Bedrijfsnaam > Importeren/exporteren > Methode > XML > Algemeen > XML Onderwerp Parameters om een lijst met beschikbare parameters te bekijken.nnGa naar Code voorbeelden om te zien hoe u XML-API filters kunt toepassen.

Laad meer