Een veel gestelde vraag betreft access token, API en Ontwikkelaars


Hoe kan ik een access token aanvragen in Exact Online?

Het acces token wordt gebruik om uw API-calls te authenticeren. Om deze acces token aan te vragen dient u onderstaande stappen te volgen. Deze stap is alleen nodig als u het type autorisatiecode gebruikt dat u toekent.

Wanneer u het impliciete machtigingstype gebruikt, wordt in stap 2 een access token geretourneerd. De access token kan gebruikt worden in de autorisatie header zoals hieronder uitgelegd.

De autorisatiecode die in stap 2 wordt geretourneerd, kan eenmalig worden gebruikt om een access token ken te verkrijgen.

Voorbeeld

POST ../api/oauth2/token met postgegevens:
(Postgegevens moeten x-www-vormig gecodeerd zijn)

{
code: “XTzM! IAAAACbPTzQJXwFhM”,
redirect_uri: https://www.mycompany.com/myapplication
grant_type: “autorisatie_code”,
client_id: “b81cc4de-d192-400e-bcb4-09254394c52a”,
klant_secret: “n3G7KAhcv8OH”.
}

U krijgt het volgende antwoord:
{
access_token: “AAEAAGxWulSg7ZT-MPQMWOqQmssMzGa…”,
token_type: “Bearer”,
vervalt_in: 600,
refresh_token: “Gcp7! IAAAABh4eI8DgkxRyGGyHPLLOz3y9Ss…”
}

Gebruik het access token in de header van uw API-calls.

Het acces token na 10 minuten. Wanneer het verlopen is, moet u het refresh token gebruiken om een nieuw access token aan te vragen.

Voeg de access token toe aan de kop van de autorisatie:

Key: autorisatie
Value: Drager AAEAAGxWulSxg7ZT-MPQMWOqQmssMzGa…

 

Bron : Hoe kan ik een access …

Veel gestelde vragen over Ontwikkelaars

Exact Online heeft deze limiet slechts voor een klein aantal integratiediensten gevalideerd. U kunt uw integratiedienst optimaliseren door “best practices” op het gebied van API-ontwerp toe te passen.

Entiteiten zijn gekoppeld aan andere gerelateerde entiteiten in de Exact Online database. Met OData kan dezelfde relatie worden blootgelegd. Hoewel het niet voor alle Exact Online entiteiten wordt ondersteund, hebben sommige een verplichte relatie. Denk aan de kop- en lijnstructuur van een financiële transactie. Deze worden aangegeven als collecties binnen de REST API Referentie documentatie.

Het metadata document vermeldt alle beschikbare URI’s binnen een service. U kunt dit document opvragen door een verzoek in te dienen bij een dataservice die de optie $metadata bevat. Voor de Exact Online REST API moet u eerst het bedrijf identificeren om toegang te krijgen tot een dataservice. U moet de lijst met alle beschikbare dataservices raadplegen zoals vermeld in de REST API Referentiedocumentatie.

Exact Online zal vanaf 1 juli de limieten laten gelden. Brixxs is gecertificeerd partner en heeft bij vele klanten de oplossingen aangepast zodat rekening wordt gehouden met de Exact online limieten. Wil je ondersteund worden, en wil je snel kunnen schakelen, neem dan contact met ons op!

Exact Online bouwt  aan een ecosysteem waarin de klanten kunnen uitbreiden met integratiediensten. Ontwikkelaars zijn een belangrijk onderdeel van dat ecosysteem. Ze worden voortdurend geïnspireerd door hoe u de Exact Online API op innovatieve manieren gebruikt. Naarmate het ecosysteem groeit, moeten ze stappen ondernemen om de betrouwbaarheid en stabiliteit van onze gemeenschap te waarborgen, aangezien Exact Online nogal wat integratiediensten heeft gezien die gebruik maken van een extreem hoog volume aan verzoeken.

Om de stabiliteit en beschikbaarheid van Exact Online te garanderen, worden er enkele beperkingen toegepast op de XML-API, afhankelijk van het type aanvraag (Export of Download)

Om de stabiliteit en beschikbaarheid van Exact Online te garanderen, worden er enkele beperkingen toegepast op de XML-API, afhankelijk van het type aanvraag (Import of Upload)

Als u uw app in het App Centre wilt publiceren en een App Centre partner wilt worden, moet u een aantal extra taken uitvoeren in het tabblad Get published.

Om de code op te halen, voert u de volgende GET-aanvraag uit op deze locatie: ../api/v1/current/Me?$select=CurrentDivision

Het volgende is een voorbeeld van hoe u filtering kunt gebruiken in een API-verzoek. Voer het volgende GET-verzoek uit om een account-ID op te halen uit de lijst van afdeling 7095 van het account.nn