63% meer tijd vrij maken?

Veilige, snelle en AVG-proof klantcommunicatieplatform voor accountants en boekhouders

Gratis live

WEBINAR

Een veel gestelde vraag betreft fraude, NOW regeling en accountants


Hoe dragen accountants bij aan het voorkomen van misbruik van regelingen?

Voor een aantal gevallen geldt dat ondernemers een accountant moeten inschakelen om in aanmerking te komen voor de ondersteunende maatregelen. De maatschappij rekent er op dat accountants zorgen dat de informatie voor het verkrijgen van deze regelingen betrouwbaar is en dat het geld eerlijk wordt verdeeld. Het economisch verkeer en de solidariteit onderling is erbij gebaat dat de regelingen eerlijk worden gebruikt op basis van betrouwbare informatie. Het is de taak van de accountant om hieraan bij te dragen.

Alle accountants moeten zich houden aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants. In de uitoefening van hun beroep als accountant laten zij zich leiden door fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Zij leggen hierover een eed af en op hen is onafhankelijk tuchtrecht van toepassing.

In andere gevallen geldt dat ondernemers zelfstandig een beroep kunnen doen op deze regelingen. Als accountants constateren dat er sprake is van een overtreding van wet- en regelgeving moeten zij handelen op basis van de NOCLAR-regelgeving. NOCLAR staat voor Non-Compliance with Laws And Regulations. Deze regelgeving geldt ook voor accountants die bij bedrijven in loondienst werkzaam zijn.

De IESBA (International Ethics and Standards Board for Accountants) en de IFAC (International Federation of Accountants) hebben hier in mei ook aandacht aan besteed middels een Q&A. Zie hiervoor deze link naar het betreffende document.

In het Fraudeprotocol heeft de NBA duidelijk gemaakt wat de rol van de accountant is op basis van de nu geldende wet- en regelgeving.

Bron : Hoe dragen accountants bij aan …

Accountancy- en
administratiekantoren

Je eigen mobiele app voor de promotie van je merk

Complete kantooromgeving voor digitale klantinteractie

Kant en klare modules voor accountancy

Gratis gebruik beveiligd videobellen binnen het Brixxs Officeportaal

Voorbeelden kant en klare accountancy modules

Nieuwe klant onboarding

Stop met mailen. Ontvang gestructureerd alle informatie van de klant en communiceer met je klant op een efficiente manier op het juiste moment met de juiste informatie.

Jaarrekening

Maak bijvoorbeeld automatisch een opdrachtbevestiging en start automatisch een digitaal ondertekening verzoek, maak snel een verslag in pdf of laat de concept jaarrekening goedkeuren via je eigen bedrijfsapp.

Jaarwerk

Maak automatisch voor alle klanten een projectdossier aan met de juiste einddatum voor het dossier en de opgenomen maanden. Bewaak alle activiteiten rondom het jaarwerk vanuit een klantoverzicht en alle klanten. Ontvang gestructureerd alle benodigde klantinformatie via het klantenportaal en maak gebruik van je eigen bedrijfsapp.

i

Taken voor de klant en je medewerkers

Maak je eigen projectdossier typen voor het verzamelen van informatie vanuit de klant en de medewerkers. Bewaak de voortgang met vervaldata en draag zorg voor het verdwijnen van piekbelastingen.

Z

Goedkeuring aangiften

Via een pushbericht kan de klant door twee klikken een aangifte goedkeuren en indien gewenst via chat commentaar geven of een vraag stellen zodat je eigen bedrijfsapp optimaal wordt ingezet.

Videobellen

Ervaar het gemak van videobellen voor je klant en jezelf binnen je eigen gepersonaliseerde mobiele app. Geen gedoe met inlogcodes en software, zelfs geen gedoe met browsers.

Veel gestelde vragen over accountants

Zie art. 1 lid 2 van de NOW; de omzet wordt bepaald op basis van grondslagen en detailtoepassingen die consistent zijn met de grondslagen en detailtoepassingen zoals deze door de werkgever zijn gehanteerd in de laatste voor 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening.

Wanneer de werkgever afziet van de NOW-subsidie hoeft er geen accountantsverklaring aangeleverd te worden. De meest eenvoudige manier op af te zien van de NOW-subsidie is om bij de aanvraag voor de definitieve vaststelling aan te geven dat het percentage omzetverlies lager is dan 20%. Hierdoor volgt vanzelfsprekend een verzoek tot gehele terugbetaling van het ontvangen voorschot.

Voor entiteiten waarop Titel 9 BW2 van toepassing is, zijn ‘andere baten’ (zoals subsidies of andere bijdragen) slechts dan onderdeel van het omzetbegrip. Indien dit op deze manier consistent in de laatst vastgestelde jaarrekening is verwerkt en gepresenteerd en in overeenstemming is met de wetgeving en verslaggevingsstandaarden van de RJ. De NOW-subsidie zelf valt onder geen omstandigheid onder het omzetbegrip ter bepaling van de omzetdaling in het kader van de NOW-regeling

Nee, huurkortingen worden niet tot het omzetbegrip gerekend in het kader van de NOW-regeling. Ontvangen huurkortingen of huurkwijtscheldingen zorgen voor lagere kosten van een entiteit en vallen daarom niet onder het omzetbegrip voor de NOW-regeling.

Het LIV (Lage Inkomens Voordeel) hoeft niet meegenomen te worden voor de bepaling van de netto omzet omdat deze volgens het jaarrekeningenrecht niet onder het omzetbegrip valt.

Laad meer