Extra aanvraagronde subsidie voor festivals in de eerste helft van 2021

Extra aanvraagronde subsidie voor festivals in de eerste helft van 2021


Organiseert u een festival dat bijdraagt aan de kwaliteit van de Nederlandse architectuur, vormgeving of digitale cultuur? Staat het festival gepland voor de eerste helft van 2021? Dan is het mogelijk om een extra aanvraag voor subsidie te doen. Binnen de bestaande subsidieregeling is namelijk een nieuwe aanvullende aanvraagronde geopend. De subsidie wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, binnen de Deelregeling Festivals.

1,2 miljoen euro beschikbaar

Wanneer het festival nog niet meer dan drie edities heeft gerealiseerd, is het bovendien mogelijk een startsubsidie aan te vragen. Het geld is bedoeld om het programma te ontwikkelen, samenwerkingspartners op te zetten en de juiste financiering te vinden. Daarnaast kan het geld worden aangewend voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals. Dit jaar is er 1,2 miljoen euro beschikbaar voor festivals in heel Nederland.

Onderscheiden van het bestaande aanbod

Het verstrekkende fonds stelt de subsidieregeling nadrukkelijk open voor festivals met een alternatieve presentatievorm. Veel festivals hebben momenteel namelijk te maken met de gevolgen van de beperkende maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Daarnaast is het belangrijk dat de activiteiten op het festival met elkaar samenhangen. Ook dient de inhoud, opzet en uitvoering zich duidelijk te onderscheiden van het bestaande aanbod van festivals.

Beoordeling van de aanvraag

Het voorstel zal worden beoordeeld op een aantal punten. In hoeverre neemt het festival een onderscheidende of waardevolle plek in tussen het bestaande aanbod? En in welke mate functioneert het festival als platform, waarin betekenisvolle connecties tussen de inhoud en het publiek worden gelegd? Daarnaast kijkt de verstrekker naar de mate van ondernemerschap, in de vorm van een financiële strategie of ontwikkeling. Ook wordt gekeken naar de inhoud en eventuele samenwerkingspartners. Daarnaast dient de aanvraag een duidelijk inzicht te geven in zowel de organisatie, opzet, financiering en uitvoering van het festival. Het belangrijkste criterium blijft het plan van aanpak, de relevantie van het thema en de expertise van alle betrokken deelnemers. De aanvraagperiode loopt tot 18 november 2020. Meer informatie over de subsidieprocedure en aanvraag.

Gerelateerde Artikelen

De belastingtarieven van 2023 op een rijtje

We zijn 2023 – net zoals ieder kalenderjaar het geval is – begonnen met aangepaste belastingtarieven. We hebben de belangrijkste tarieven hieronder voor u samengevat. Omzetbelasting Wat is het? De belasting die u betaalt over uw gemaakte om zet. Wat zijn de tarieven...

Lees meer

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707