De Omgevingswet: hoe deze van invloed kan zijn op notariële aktes

De Omgevingswet: hoe deze van invloed kan zijn op notariële aktes


U heeft de term afgelopen maanden en zelfs jaren ongetwijfeld voorbij zien of horen komen. De Omgevingswet is een ingrijpende wet die verschillende stelsels op het gebied van leefomgevingen moet vereenvoudigen. Wat dit precies inhoudt en hoe dit van invloed kan zijn op notariële aktes, leggen we u hieronder uit.

Laten we starten met stellen dat de Omgevingswet niets nieuws is. Het voorstel hiertoe werd namelijk al in juni 2014 door de overheid ingediend. Dat gebeurde destijds nog door de regering van het kabinet-Rutte II.

De wet beoogt verschillende stelsels van wetgeving die allemaal iets te maken hebben met omgevingsrecht te bundelen tot één wet. Dat houdt grofweg in dat het aantal regels op het gebied van onder meer water, lucht en bodem worden samengevoegd tot één digitaal stelsel.

In de praktijk komt dat neer op bijvoorbeeld een gemeentelijk loket voor al uw vragen over uw leefomgeving.

Papier versus realiteit

Dat is op papier handig, maar in de realiteit twijfelen er nogal wat mensen en instanties aan deze grootschalige wijziging. Dat is dan ook één van de redenen dat de wet nog altijd niet is ingevoerd.

Een van de instanties die recent twijfel uitte, is de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie – de KNB. Zij stellen namelijk dat de Omgevingswet leidt tot méér onderzoek van de notaris, bijvoorbeeld bij de overdracht van onroerend goed. Dat kan ertoe leiden dat sommige notariële aktes inderdaad duurder worden. Er gaat tenslotte meer werk inzitten.

Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, valt nog te bezien. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening verwacht namelijk weer géén meerkosten. Hij heeft inmiddels aangegeven graag in gesprek te gaan met het notariaat.

Ontwikkelingen

En wij? Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en hoe deze van invloed kan zijn op (de prijs van) notariële aktes.

Gerelateerde Artikelen

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707