De niet-doorstroming op de woningmarkt: wat veroorzaakt dit?

De niet-doorstroming op de woningmarkt: wat veroorzaakt dit?

Het lijkt ons inmiddels overbodig om te melden, maar de woningmarkt zit volledig op slot. Starters worden continu overboden en lijken iedere kans op een eigen huis aan zich voorbij te moeten laten gaan. Hoe dit allemaal wordt veroorzaakt? Onder meer een gebrek aan doorstroming.

De krapte op de woningmarkt wordt volgens de NOS grotendeels veroorzaakt door de geringe doorstroming van ouderen. De NOS baseert dat op vragen die ze in samenwerking met regionale omroepen stelden aan verschillende gemeentes.

Gebrek aan doorstromende ouderen
Van de 352 Nederlandse gemeentes reageerden er 191 op de rondvraag. 55 procent daarvan stelde dat ouderen in zeer beperkte mate doorstromen van grote naar kleine woningen. Dat belet jonge gezinnen van een intrek in een kleine woning, waardoor de woningmarkt stokt.

Woningcorporaties
Een andere genoemde oorzaken achter de niet-doorstroming van de woningmarkt zit hem volgens de gemeentes in de woningcorporaties.

Zo denkt 24 procent van de ondervraagde gemeentes dat woningcorporaties te weinig geld hebben om te bouwen. Ze stellen dat deze organisaties méér kunnen bouwen wanneer ze meer geld hebben. Het kabinet heeft dit inmiddels beaamd en opgevolgd.

Een tekort aan bouwgrond, een gebrek aan een regie van het Rijk en vermogende kopers die de prijzen opdrijven worden als andere oorzaken genoemd.

Nauwelijks problemen met statushouders
Wat opvalt is dat problemen die in de Tweede Kamer veel worden genoemd als oorzaken volgens de gemeentes nauwelijks een rol spelen. Zo noemt slechts acht procent van de gemeenten het vestigen van statushouders als probleem.

Ook huisjesmelkers en onvoldoende interesse van projectontwikkelaars vormen volgens de gemeentes slechts beperkt een probleem

Bron: NOS

Gerelateerde Artikelen

Virtuele kantoren: wat zijn het eigenlijk?

De term virtueel kantoor komt van tijd tot tijd voorbij. Het begrip verwijst naar een kantoor dat eigenlijk alleen op papier bestaat: er is géén sprake van een fysieke plek. Een kantoor dat eigenlijk geen kantoor is? Het klinkt een beetje vreemd, maar het is wel...

read more

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707