De maatschappelijke bv (‘bvm’) wordt nieuwe juridische rechtsvorm

De maatschappelijke bv (‘bvm’) wordt nieuwe juridische rechtsvorm
Bij de oprichting van een bv bestaat er een verplichting om de statuten bij de notaris vast te leggen. Deze worden doorgaans vastgelegd in een oprichtingsakte. Daarin staan onder meer de bevoegdheden van organen in de bv, de benoeming en het ontslag van bestuurders vermeld. Ook de waarde van aandelen en de regels voor overdracht daarvan worden erin opgenomen. Een notaris helpt doorgaans bij al deze zaken, inclusief de inschrijving in het Handelsregister. Bent u echter een ondernemer met een maatschappelijke missie? Dan is het goed om te weten dat het kabinet een nieuwe rechtsvorm wil introduceren voor sociale ondernemers.

Niet de winst, maar maatschappelijke doel primair
Centraal bij het oprichten van een maatschappelijke bv staat dat u de winstdoelstelling niet primair stelt, maar juist het maatschappelijke doel. De maatschappelijke bv vormt daarmee een tussenvorm tussen een commerciële bv en een stichting. De maatschappelijke bv is interessant, omdat u als ondernemer met een bv vaak veel vragen krijgt over het lage financiële rendement. En had u gekozen voor de stichting als rechtsvorm, dan lijkt het juist alsof u wel erg veel commerciële activiteiten ontwikkelt. Bovendien levert het aantrekken van kapitaal als stichting vaak veel beperkingen op, terwijl dat voor commerciële bv’s vaak geen probleem is.

Erkenning voor maatschappelijke ondernemingen erg belangrijk
De nieuwe rechtsvorm zal ‘bvm’ worden genoemd. Ondernemingen die in aanmerking komen voor deze nieuwe rechtsvorm zijn maatschappelijke bedrijven die zich bijvoorbeeld bezighouden met onderwijs, zorg, het klimaat of arbeidsparticipatie. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat vindt erkenning en herkenning voor dergelijke ondernemingen erg belangrijk en zelfs noodzakelijk.

Wetsontwerp voor het einde van 2020 beschikbaar
Naast het invoeren van de nieuwe rechtsvorm bvm gaat de overheid de dienstverlening aan maatschappelijke ondernemers verbeteren. Daarnaast zal de overheid meer maatschappelijke ondernemingen betrekken in het eigen aanbestedings- en inkoopbeleid. De rechtsvorm bvm kan in de toekomst voor zowel bestaande als nieuwe bv’s worden aangevraagd. Het kabinet streeft ernaar om voor het einde van 2020 een voorontwerp van de nieuwe wettelijke regeling te publiceren.

Gerelateerde Artikelen

De belasting in box 3 stijgt verder: dit zijn de gevolgen

Een fikse tegenvaller voor beleggers. De belasting in box 3 gaat dit kalenderjaar namelijk nog verder omhoog. Dat heeft vooral gevolgen voor beleggers met een vermogen van boven de €57.000. Dat heeft allemaal te maken met het zogenoemde fictieve rendement op spaargeld...

Lees meer

Méér verzekeringsfraude door ondernemers: hoe kan dat?

Volgens verzekeraars zijn er steeds meer ondernemers die een poging tot fraude doen. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars op basis van de jaarlijkse cijfers.  Deze stijging in het aantal pogingen tot fraude is niet nieuw. Het Verbond van Verzekeraars zag namelijk in...

Lees meer

De vastgoedwaarde van kantoren daalt: wat is de oorzaak?

Voor een lange tijd leken de waardes van kantoren en andere bedrijfspanden te stijgen, maar daar komt nu een kentering in. Dat meldt de ABN AMRO in het Financieel Dagblad. Het derde kwartaal van dit kalenderjaar wordt volgens ABN AMRO gekenmerkt door een waardedaling....

Lees meer

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707