De maatschappelijke bv (‘bvm’) wordt nieuwe juridische rechtsvorm

De maatschappelijke bv (‘bvm’) wordt nieuwe juridische rechtsvorm
Bij de oprichting van een bv bestaat er een verplichting om de statuten bij de notaris vast te leggen. Deze worden doorgaans vastgelegd in een oprichtingsakte. Daarin staan onder meer de bevoegdheden van organen in de bv, de benoeming en het ontslag van bestuurders vermeld. Ook de waarde van aandelen en de regels voor overdracht daarvan worden erin opgenomen. Een notaris helpt doorgaans bij al deze zaken, inclusief de inschrijving in het Handelsregister. Bent u echter een ondernemer met een maatschappelijke missie? Dan is het goed om te weten dat het kabinet een nieuwe rechtsvorm wil introduceren voor sociale ondernemers.

Niet de winst, maar maatschappelijke doel primair
Centraal bij het oprichten van een maatschappelijke bv staat dat u de winstdoelstelling niet primair stelt, maar juist het maatschappelijke doel. De maatschappelijke bv vormt daarmee een tussenvorm tussen een commerciële bv en een stichting. De maatschappelijke bv is interessant, omdat u als ondernemer met een bv vaak veel vragen krijgt over het lage financiële rendement. En had u gekozen voor de stichting als rechtsvorm, dan lijkt het juist alsof u wel erg veel commerciële activiteiten ontwikkelt. Bovendien levert het aantrekken van kapitaal als stichting vaak veel beperkingen op, terwijl dat voor commerciële bv’s vaak geen probleem is.

Erkenning voor maatschappelijke ondernemingen erg belangrijk
De nieuwe rechtsvorm zal ‘bvm’ worden genoemd. Ondernemingen die in aanmerking komen voor deze nieuwe rechtsvorm zijn maatschappelijke bedrijven die zich bijvoorbeeld bezighouden met onderwijs, zorg, het klimaat of arbeidsparticipatie. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat vindt erkenning en herkenning voor dergelijke ondernemingen erg belangrijk en zelfs noodzakelijk.

Wetsontwerp voor het einde van 2020 beschikbaar
Naast het invoeren van de nieuwe rechtsvorm bvm gaat de overheid de dienstverlening aan maatschappelijke ondernemers verbeteren. Daarnaast zal de overheid meer maatschappelijke ondernemingen betrekken in het eigen aanbestedings- en inkoopbeleid. De rechtsvorm bvm kan in de toekomst voor zowel bestaande als nieuwe bv’s worden aangevraagd. Het kabinet streeft ernaar om voor het einde van 2020 een voorontwerp van de nieuwe wettelijke regeling te publiceren.

Beveiligd videobellen

Niets downloaden, niets installeren en geschikt voor alle apparaten

Inclusief beveiligd digitaal vergaderen met agenda’s, documenten, taken en verslagen

Gebruiken in gepersonaliseerde mobiele bedrijfsapp met native push voor uitnodigingen en herinnering

Gerelateerde Artikelen

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Gerelateerde vragen over ontslag

Dit kan niet zomaar gedaan worden. Er zijn hier strenge regels voor waarbij sprake moet zijn van een dwingende regel. Dit houdt in dat alleen in uitzonderingssituaties en bij ernstige gedragingen ontslag op staande voet gegeven mag worden. Voorbeelden hiervan zijn diefstal, verduistering of het bedreigen van de werkgever of collega’s. Ook het (herhaald) overtreden van veiligheidsinstructies en het schenden van geheimhouding kan leiden tot ontslag op staande voet.

Een werkgever mag zonder toestemming van het UWV of een kantonrechter besluiten om een werknemer op staande voet te ontslaan. Een rechter kan, op verzoek van de ontslagen werknemer, achteraf toetsen of het ontslag op staande voet terecht gegeven is. Als het niet terecht blijkt te zijn, heeft de werknemer in principe recht op doorbetaling van loon (met terugwerkende kracht) en/of een forse ontslagvergoeding.

Als er terecht ontslag op staande voet heeft plaatsgevonden heeft de werknemer geen recht op een WW-uitkering. Als later blijkt dat het ontslag op staande voet onterecht is gegeven, dan kan de werknemer waarschijnlijk wel weer voor een WW-uitkering in aanmerking komen.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) bezwaarschrift ontslag document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld brief ontslag bevestiging document in Word downloaden.

Laad meer

Laatst toegevoegde vragen en antwoorden

Brixxs kan je helpen om voor HelpSocial een API koppeling te bouwen. Neem contact op met Brixxs om de mogelijkheden te bespreken om een HelpSocial maatwerk koppeling te realiseren.

HelpSocial API koppeling laten bouwen

Indien dubbel gegevens worden verwerkt in verschillende systemen, kan dat leiden tot fouten en heel wat frustraties. Dit ontstaat vaak doordat deze systemen niet goed met elkaar kunnen communiceren. De oplossing voor dit probleem is een API koppeling.

⬢ Brixxs adviseert of je een standaard of maatwerk HelpSocial API koppeling nodig hebt.

⬢ De kosten voor een maatwerk API koppeling hangt van verschillende factoren af, zoals aantal systemen die gekoppeld gaan worden, complexiteit, maar ook of je de HelpSocial API zelf wilt onderhouden of dat je dat aan Brixxs uitbesteedt

⬢ De kwaliteit van de API van de te koppelen systemen zijn van belang. Indien het systeem bijvoorbeeld REST ondersteunt, dan is dit vrij makkelijk te koppelen. Heeft jouw systeem geen mogelijkheden voor een API, dan kunnen we als Brixxs kijken of we een software robot kunnen ontwikkelen om toegang te verkrijgen.

HelpSocial API koppeling

Brixxs kan je helpen om voor Bookit een API koppeling te bouwen. Neem contact op met Brixxs om de mogelijkheden te bespreken om een Bookit maatwerk koppeling te realiseren.

Bookit API koppeling laten bouwen

Indien dubbel gegevens worden verwerkt in verschillende systemen, kan dat leiden tot fouten en heel wat frustraties. Dit ontstaat vaak doordat deze systemen niet goed met elkaar kunnen communiceren. De oplossing voor dit probleem is een API koppeling.

⬢ Brixxs adviseert of je een standaard of maatwerk Bookit API koppeling nodig hebt.

⬢ De kosten voor een maatwerk API koppeling hangt van verschillende factoren af, zoals aantal systemen die gekoppeld gaan worden, complexiteit, maar ook of je de Bookit API zelf wilt onderhouden of dat je dat aan Brixxs uitbesteedt

⬢ De kwaliteit van de API van de te koppelen systemen zijn van belang. Indien het systeem bijvoorbeeld REST ondersteunt, dan is dit vrij makkelijk te koppelen. Heeft jouw systeem geen mogelijkheden voor een API, dan kunnen we als Brixxs kijken of we een software robot kunnen ontwikkelen om toegang te verkrijgen.

Bookit API koppeling

Brixxs kan je helpen om voor KeyPay een API koppeling te bouwen. Neem contact op met Brixxs om de mogelijkheden te bespreken om een KeyPay maatwerk koppeling te realiseren.

KeyPay API koppeling laten bouwen

Indien dubbel gegevens worden verwerkt in verschillende systemen, kan dat leiden tot fouten en heel wat frustraties. Dit ontstaat vaak doordat deze systemen niet goed met elkaar kunnen communiceren. De oplossing voor dit probleem is een API koppeling.

⬢ Brixxs adviseert of je een standaard of maatwerk KeyPay API koppeling nodig hebt.

⬢ De kosten voor een maatwerk API koppeling hangt van verschillende factoren af, zoals aantal systemen die gekoppeld gaan worden, complexiteit, maar ook of je de KeyPay API zelf wilt onderhouden of dat je dat aan Brixxs uitbesteedt

⬢ De kwaliteit van de API van de te koppelen systemen zijn van belang. Indien het systeem bijvoorbeeld REST ondersteunt, dan is dit vrij makkelijk te koppelen. Heeft jouw systeem geen mogelijkheden voor een API, dan kunnen we als Brixxs kijken of we een software robot kunnen ontwikkelen om toegang te verkrijgen.

KeyPay API koppeling