De maatschappelijke bv (‘bvm’) wordt nieuwe juridische rechtsvorm

De maatschappelijke bv (‘bvm’) wordt nieuwe juridische rechtsvorm
Bij de oprichting van een bv bestaat er een verplichting om de statuten bij de notaris vast te leggen. Deze worden doorgaans vastgelegd in een oprichtingsakte. Daarin staan onder meer de bevoegdheden van organen in de bv, de benoeming en het ontslag van bestuurders vermeld. Ook de waarde van aandelen en de regels voor overdracht daarvan worden erin opgenomen. Een notaris helpt doorgaans bij al deze zaken, inclusief de inschrijving in het Handelsregister. Bent u echter een ondernemer met een maatschappelijke missie? Dan is het goed om te weten dat het kabinet een nieuwe rechtsvorm wil introduceren voor sociale ondernemers.

Niet de winst, maar maatschappelijke doel primair
Centraal bij het oprichten van een maatschappelijke bv staat dat u de winstdoelstelling niet primair stelt, maar juist het maatschappelijke doel. De maatschappelijke bv vormt daarmee een tussenvorm tussen een commerciële bv en een stichting. De maatschappelijke bv is interessant, omdat u als ondernemer met een bv vaak veel vragen krijgt over het lage financiële rendement. En had u gekozen voor de stichting als rechtsvorm, dan lijkt het juist alsof u wel erg veel commerciële activiteiten ontwikkelt. Bovendien levert het aantrekken van kapitaal als stichting vaak veel beperkingen op, terwijl dat voor commerciële bv’s vaak geen probleem is.

Erkenning voor maatschappelijke ondernemingen erg belangrijk
De nieuwe rechtsvorm zal ‘bvm’ worden genoemd. Ondernemingen die in aanmerking komen voor deze nieuwe rechtsvorm zijn maatschappelijke bedrijven die zich bijvoorbeeld bezighouden met onderwijs, zorg, het klimaat of arbeidsparticipatie. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat vindt erkenning en herkenning voor dergelijke ondernemingen erg belangrijk en zelfs noodzakelijk.

Wetsontwerp voor het einde van 2020 beschikbaar
Naast het invoeren van de nieuwe rechtsvorm bvm gaat de overheid de dienstverlening aan maatschappelijke ondernemers verbeteren. Daarnaast zal de overheid meer maatschappelijke ondernemingen betrekken in het eigen aanbestedings- en inkoopbeleid. De rechtsvorm bvm kan in de toekomst voor zowel bestaande als nieuwe bv’s worden aangevraagd. Het kabinet streeft ernaar om voor het einde van 2020 een voorontwerp van de nieuwe wettelijke regeling te publiceren.

Gerelateerde Artikelen

Eigen stroom voor een bedrijf: wat zijn de voordelen?

We hoeven u er waarschijnlijk niet meer te wijzen op het feit dat de energieprijzen momenteel door het dak gaan. Sommige bedrijven lossen dit op door zelf hun energie op te wekken. Dat kan, mits juist uitgevoerd, inderdaad de nodige voordelen hebben. Het toenemende...

Lees meer

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707