Coronacrisis vormt bedreiging voor verenigingsleven

Coronacrisis vormt bedreiging voor verenigingsleven


De coronacrisis zet niet alleen bedrijven, maar ook verenigingen onder druk. Ongeveer de helft van alle volwassen Nederlanders is lid van of betrokken bij een vereniging. Men werkt als vrijwilliger, begeleider of is lid. Meer dan 75 procent van de Nederlanders geeft aan dat verenigingen een belangrijke sociale functie hebben. Mensen die bij een vereniging betrokken zijn, hebben over het algemeen een grotere vriendenkring dan mensen die niet bij een vereniging actief zijn.

Sociaal welzijn in gevaar

Tijdens de lockdown kwam ruim twee derde van de Nederlanders minder vaak naar hun vereniging dan gebruikelijk. Daarmee kwam het sociale welzijn van grote groepen Nederlanders in het geding. Mensen die actief zijn bij verenigingen voelen zich sneller en vaker eenzaam dan Nederlanders die niet actief bij een vereniging betrokken zijn. Aan de andere kant zijn Nederlanders bij een vereniging wel tevredener over hun sociale leven. Zowel op korte als lange termijn vormt het ontbreken van een actief verenigingsleven een bedreiging voor de sociale infrastructuur. Ook verhogen onvoldoende inkomsten het risico dat een vereniging uiteindelijk zijn deuren moet sluiten. Wanneer een vereniging verdwijnt, wordt het voor Nederlanders met een gemeenschappelijke hobby of interesse lastiger om elkaar te vinden.

Steun van de overheid

Ondanks de bedreigende situatie kan het verenigingsleven op overheidssteun rekenen. Regelingen zoals een tegemoetkoming voor de vaste lasten en personeelskosten zijn speciaal voor verenigingen in het leven geroepen. Hiervoor bestaat de zogenaamde Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO 1 en 2). Deze steun lost de financiële problemen van verenigingen voorlopig op. Er is echter meer nodig dan alleen geld. De sociale functie van verenigingen moet worden blijven vervuld, ook al krijgen leden daar momenteel wat minder voor terug.

Sponsorgelden

Daar komt voor bedrijven een oproep bij: beknibbel niet op sponsorgelden voor clubs en verenigingen. Zo zorgen we er samen voor dat de sociale gevolgen van de coronacrisis minder groot zijn. Bent u actief lid van een vereniging? Onderzoek dan of u of uw club in aanmerking komt voor de TASO.

Gerelateerde Artikelen

Méér verzekeringsfraude door ondernemers: hoe kan dat?

Volgens verzekeraars zijn er steeds meer ondernemers die een poging tot fraude doen. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars op basis van de jaarlijkse cijfers.  Deze stijging in het aantal pogingen tot fraude is niet nieuw. Het Verbond van Verzekeraars zag namelijk in...

Lees meer

De vastgoedwaarde van kantoren daalt: wat is de oorzaak?

Voor een lange tijd leken de waardes van kantoren en andere bedrijfspanden te stijgen, maar daar komt nu een kentering in. Dat meldt de ABN AMRO in het Financieel Dagblad. Het derde kwartaal van dit kalenderjaar wordt volgens ABN AMRO gekenmerkt door een waardedaling....

Lees meer

Studenten en energiecompensatie: hoe zit het precies?

Veel Nederlanders ontvangen twee keer €190 aan energiecompensatie. Studenten lijken echter massaal buiten de boot te vallen. We leggen u hieronder uit wat er speelt.  Krijgen studenten een energiecompensatie? Iedere Nederlander ontvangt in de maanden november en...

Lees meer

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707