CBS: cijfers juni 2020 tonen minder zorgen over onderneming

CBS: cijfers juni 2020 tonen minder zorgen over voortbestaan onderneming


Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de meeste bedrijven er meer vertrouwen in hebben over een jaar nog te bestaan. De cijfers hebben betrekking op de maand juni 2020. Vooral bij ondernemingen in de zakelijke dienstverlening nam het vertrouwen toe. In de reisbranche steeg het vertrouwen zelfs van slechts 10 naar 51 procent. Ook bij bedrijven in de sectoren beveiliging, juridische diensten en uitzendbureaus nam het vertrouwen in het eigen voortbestaan in juni sterk toe.

Meeste vertrouwen in sector onroerend goed

Ondernemingen in de verhuur van en handel in onroerend goed, hebben het meeste vertrouwen over de eigen continuïteit. Maar liefst 75 procent van de ondernemingen in deze sector denkt tot minstens juni 2021 te overleven. In de detailhandel gaat 70 procent van de bedrijven ervan uit over een jaar nog te bestaan. Dat komt neer op een stijging van 4 procent, vergeleken met mei 2020.

Somberheid overheerst in sectoren horeca, cultuur, sport en recreatie

Niet in elke sector is het vertrouwen in de continuïteit verbeterd. Slechts 25 procent van de horecabedrijven verwacht over een jaar nog te bestaan. Meer dan een derde van de ondernemers met een horecabedrijf denkt zelfs binnen vijf maanden failliet te zijn, als de maatregelen rondom het coronavirus niet versoepelen. Daarmee is het vertrouwen onder horecaondernemers het laagst. Bijna een op de zes bedrijven in de sectoren cultuur, sport en recreatie verwacht over een jaar nog te bestaan. 20 procent van de ondernemers in deze sectoren verwacht echter binnen vijf maanden de deuren te moeten sluiten.

Uitstel van betaling diverse belastingen

Bedrijven met een laag vertrouwen in de continuïteit van de onderneming, vragen vaker uitstel van belastingbetaling aan. In de horeca heeft ruim 57 procent van de ondernemers hiervoor vanwege de coronacrisis uitstel aangevraagd. Het gaat dan om de omzetbelasting, inkomstenbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting en/ of de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Bij financiële dienstverleners, waaronder accountants, lag het aantal uitstelaanvragen met slechts 14 procent het laagst.

Beveiligd videobellen

Niets downloaden, niets installeren en geschikt voor alle apparaten

Inclusief beveiligd digitaal vergaderen met agenda’s, documenten, taken en verslagen

Gebruiken in gepersonaliseerde mobiele bedrijfsapp met native push voor uitnodigingen en herinnering

Gerelateerde Artikelen

Notarissen verwerken momenteel méér aktes dan ooit

Notarissen verwerken momenteel méér aktes dan ooit De notaris is populair – zo blijkt. Vorig jaar werden er relatief al behoorlijk wat aktes verwerkt, maar 2021 gaat daar vooralsnog overheen. In totaal kwamen er tijdens het eerste kwartaal van 2021 meer dan 490.000...

Lees meer

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Gerelateerde vragen over account en bedrijf en cao

Als u van plan bent om nieuwe partners of aandeelhouders aan te trekken, staat u voor de keuze welke positie u hen geeft. Wilt u alleen kapitaaldeelname of wilt u de nieuwe partners of aandeelhouders ook zeggenschap geven? In een maatschap of VOF werkt u in beginsel samen op basis van gelijkwaardigheid. In het geval van een commanditaire vennootschap (CV) kunt u een partner aantrekken die alleen kapitaal inbrengt en als geldschieter deelneemt. Bij een BV participeert de nieuwe partner als aandeelhouder.

CAO staat voor Collectieve ArbeidsOvereenkomst. Deze overeenkomst geldt voor alle werknemers in een bepaalde bedrijfstak of in een bepaald bedrijf. Hierin staan afspraken over de arbeidsvoorwaarden zoals werktijden, salaris(schalen), vakantiedagen, pensioenregelingen, veiligheid, verlof en meer.

Een CAO is een afspraak tussen werknemer en werkgevers welke wordt afgesloten door vakbonden en de werkgeversorganisatie). Over arbeidsvoorwaarden bestaan inderdaad allerlei wetten, maar de afspraken in een CAO zijn vaak gunstiger dan de afspraken in de wet. Zo kan er in de CAO een hoger loon worden afgesproken dan het minimumloon of meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. Daarnaast staan er in een CAO afspraken die niet in de wet zijn opgenomen, zoals opleiding. Als er sprake is van een CAO dan is deze leidend en niet de wetgeving.

Als uw echtgenoot of geregistreerd partner mee gaat werken in uw onderneming dan zijn voor u de vennootschap onder firma (VOF) of de besloten vennootschap (BV) het meest geschikt. Welke het meest geschikt is, hangt van de omstandigheden af, zoals welke risico’s u gaat lopen met uw onderneming, aansprakelijkheid en belastingen.De rechtsvorm VOF betekent dat u beiden privé aansprakelijk bent voor de schulden van uw bedrijf. In het geval van een BV zijn de aandeelhouders in principe nooit verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat zij in de onderneming deelnemen.Fiscaal zijn er ook een aantal zaken om rekening mee te houden. De winst van een VOF wordt belast met inkomstenbelasting. Het voordeel hiervan is dat zowel u als uw partner profiteert van fiscale voordelen zoals zelfstandigenaftrek. Met name als de winst toeneemt kan een BV toch fiscaal gezien aantrekkelijker zijn dan een VOF. Ook al betaalt een BV vennootschapsbelasting over haar winst en moet er inkomstenbelasting worden betaald als een BV haar winst uitkeert. Uw accountant kan u adviseren over de juiste rechtsvorm.

Als u een onderneming start en u regelt verder niets betreffende de aansprakelijkheid, dan bent u ook privé aansprakelijk voor schulden uit uw onderneming. Zakelijke schuldeisers kunnen zich dan verhalen op zowel uw ondernemingsvermogen als uw privévermogen.Als u dit wilt voorkomen, is de rechtsvorm besloten vennootschap (B.V.) een goede optie. Bij een B.V. zijn de aandeelhouders in principe nooit verder aansprakelijk dan tot het bedrag waarvoor zij deelnemen in de vennootschap. U kunt dit regelen bij de notaris. Voor advies en begeleiding kunt u bij uw accountant terecht.

Laad meer

Laatst toegevoegde vragen en antwoorden

Brixxs kan je helpen om voor adplexity een API koppeling te bouwen. Neem contact op met Brixxs om de mogelijkheden te bespreken om een adplexity maatwerk koppeling te realiseren.

adplexity API koppeling laten bouwen

Indien dubbel gegevens worden verwerkt in verschillende systemen, kan dat leiden tot fouten en heel wat frustraties. Dit ontstaat vaak doordat deze systemen niet goed met elkaar kunnen communiceren. De oplossing voor dit probleem is een API koppeling.

⬢ Brixxs adviseert of je een standaard of maatwerk adplexity API koppeling nodig hebt.

⬢ De kosten voor een maatwerk API koppeling hangt van verschillende factoren af, zoals aantal systemen die gekoppeld gaan worden, complexiteit, maar ook of je de adplexity API zelf wilt onderhouden of dat je dat aan Brixxs uitbesteedt

⬢ De kwaliteit van de API van de te koppelen systemen zijn van belang. Indien het systeem bijvoorbeeld REST ondersteunt, dan is dit vrij makkelijk te koppelen. Heeft jouw systeem geen mogelijkheden voor een API, dan kunnen we als Brixxs kijken of we een software robot kunnen ontwikkelen om toegang te verkrijgen.

adplexity API koppeling

Brixxs kan je helpen om voor Redis een API koppeling te bouwen. Neem contact op met Brixxs om de mogelijkheden te bespreken om een Redis maatwerk koppeling te realiseren.

Redis API koppeling laten bouwen

Indien dubbel gegevens worden verwerkt in verschillende systemen, kan dat leiden tot fouten en heel wat frustraties. Dit ontstaat vaak doordat deze systemen niet goed met elkaar kunnen communiceren. De oplossing voor dit probleem is een API koppeling.

⬢ Brixxs adviseert of je een standaard of maatwerk Redis API koppeling nodig hebt.

⬢ De kosten voor een maatwerk API koppeling hangt van verschillende factoren af, zoals aantal systemen die gekoppeld gaan worden, complexiteit, maar ook of je de Redis API zelf wilt onderhouden of dat je dat aan Brixxs uitbesteedt

⬢ De kwaliteit van de API van de te koppelen systemen zijn van belang. Indien het systeem bijvoorbeeld REST ondersteunt, dan is dit vrij makkelijk te koppelen. Heeft jouw systeem geen mogelijkheden voor een API, dan kunnen we als Brixxs kijken of we een software robot kunnen ontwikkelen om toegang te verkrijgen.

Redis API koppeling

Brixxs kan je helpen om voor SurveyJS een API koppeling te bouwen. Neem contact op met Brixxs om de mogelijkheden te bespreken om een SurveyJS maatwerk koppeling te realiseren.

SurveyJS API koppeling laten bouwen

Indien dubbel gegevens worden verwerkt in verschillende systemen, kan dat leiden tot fouten en heel wat frustraties. Dit ontstaat vaak doordat deze systemen niet goed met elkaar kunnen communiceren. De oplossing voor dit probleem is een API koppeling.

⬢ Brixxs adviseert of je een standaard of maatwerk SurveyJS API koppeling nodig hebt.

⬢ De kosten voor een maatwerk API koppeling hangt van verschillende factoren af, zoals aantal systemen die gekoppeld gaan worden, complexiteit, maar ook of je de SurveyJS API zelf wilt onderhouden of dat je dat aan Brixxs uitbesteedt

⬢ De kwaliteit van de API van de te koppelen systemen zijn van belang. Indien het systeem bijvoorbeeld REST ondersteunt, dan is dit vrij makkelijk te koppelen. Heeft jouw systeem geen mogelijkheden voor een API, dan kunnen we als Brixxs kijken of we een software robot kunnen ontwikkelen om toegang te verkrijgen.

SurveyJS API koppeling