Hoe kunnen we je helpen?

Vijf veelvoorkomende misvattingen over bedrijfsverzekeringen

Vijf veelvoorkomende misvattingen over bedrijfsverzekeringen

Over bedrijfsverzekeringen bestaan een aantal misvattingen. We hebben de bekendste hieronder voor u op een rijtje gezet. Het betreft beweringen die niet, of slechts gedeeltelijk waar zijn.

‘Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is voldoende’
Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert uw bedrijf tegen eventuele onverhoopte schade. Een klant die in uw autogarage een been breekt, bijvoorbeeld.

Dit dekt echter niet het risico als gevolg van advies dat u verstrekt. Daarvoor heeft u een aanvullende andere verzekering nodig: de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

‘Rechtsbijstandsverzekering dekt alle kosten bij juridische problemen’
Een rechtsbijstandverzekering dekt de kosten voor bijvoorbeeld een juridisch adviseur of een advocaat. De eventuele schade die u heeft veroorzaakt wordt niet gedekt. Dit moet u afdekken door middel van algemene voorwaarden.’

‘Algemene voorwaarden dekken alle risico’s’
Om nog even bij de algemene voorwaarden te blijven: dit is natuurlijk géén verzekering. Kies voor altijd voor algemene voorwaarden specifiek voor uw branche en laat ze controleren door een jurist. Dit zorgt in ieder geval voor een zo veilig mogelijke situatie.’

‘Ik heb geen verzekeringen nodig omdat ik alleen werk’
Zelfs wanneer u geen risicovol beroep beoefent, bestaat er de kans dat u dit beroep niet meer kunt uitvoeren. Voorbeeld: u breekt een vinger tijdens het sporten en kan daardoor uw beroep als tekstschrijver niet meer volledig uitvoeren. Dit is te voorkomen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering: een verzekering die dus altijd raadzaam is.

‘Verzekeringen zijn te duur’
Dat hoeft niet het geval te zijn. Uiteindelijke premies hangen vooral af van uw beroep en de branche waarin u actief bent. Vraag uw verzekeringsadviseur altijd om advies. Dit zorgt ervoor dat u de kans op een voordelige premie verhoogt.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: wanneer moet ik deze afsluiten?

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: wanneer moet ik deze afsluiten?

Het is een mooi woord voor tijdens een potje Scrabble: bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Méér dan dat is het natuurlijk een mogelijk handige tool voor ieder bedrijf dat gedekt wil zijn wanneer er onverhoopt schade wordt veroorzaakt. Of dat zogenoemde AVB ook voor u van waarde kan zijn? We nemen het hieronder met u door.

Het kan u zomaar overkomen: schade die namens uw bedrijf is toegebracht aan een ander persoon of diens spullen. Of schade die is veroorzaakt door een product dat uw bedrijf heeft gemaakt. In dat geval is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering handig. Deze beschermt u namelijk tegen de financiële gevolgen van dit soort schade.

Verzekeringen voor iedereen
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is zoiets niet alleen weggelegd voor grote bedrijven. De AVB is er voor grote bedrijven met miljoenen aan omzet, maar ook voor mkb’ers en zelfs zzp’ers.

In alle gevallen dekken ze schade die tijdens bedrijfsactiviteiten is veroorzaakt. Sommige verzekeringen dekken zelfs de schade die vóór de ingang van de verzekering is veroorzaakt; zolang u daar niet van op de hoogte was.

Het loont daarom altijd om naar een AVB te kijken – ongeacht het beroep dat u uitoefent.

Schade buiten de dekking
Ondanks dat een AVB dus veel kan vergoeden, zijn er ook voorbeelden van schade die buiten dit pakket vallen. Dat is bovenal – enigszins vanzelfsprekend – de schade die met opzet wordt veroorzaakt. Daaronder valt echter ook schade die plaatsvindt omdat u uzelf niet aan bepaalde overheidsregels houdt.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is daarnaast specifiek bedoeld voor schade toegebracht aan iemand anders of diens bedrijf. Voor schade aan uzelf of uw organisatie bestaan andere verzekeringen.

Tot slot wordt ook schade veroorzaakt door voertuigen, inclusief drones en vaartuigen, mééstal niet vergoed. Deze zijn wellicht wel te dekken met behulp van een ander soort verzekering. Vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Staking op Schiphol: waar heb ik volgens mijn verzekeringen recht op?

Staking op Schiphol: waar heb ik volgens mijn verzekeringen recht op?

De afgelopen weken was de situatie op de luchthaven Schiphol behóórlijk chaotisch. Door diverse stakingen stonden reizigers uren in de rij voor de douane. Sommigen moesten zelfs hun vakantie onvrijwillig afkappen. We leggen u hieronder uit waar u in dat geval recht op heeft. 
 
Het korte antwoord op deze vraag? U kunt waarschijnlijk alle gemaakte kosten terugkrijgen wanneer u door de lange rijen op Schiphol uw vlucht heeft gemist. 
 
Wel of geen overmacht? 
Dat heeft alles te maken met het begrip overmacht. Wanneer vluchten niet doorgaan door iets wat buiten de schuld van de luchthaven of luchtvaartmaatschappij om gebeurt, zijn ze niet langer aansprakelijk voor financiële problemen bij de reiziger. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een vlucht niet doorgaat wegens een flinke storm. 
 
Ze moeten er hierbij overigens wel voor zorgen dat je altijd op je bestemming aankomt – zij het wat later. 
 
Dat verandert echter wanneer er géén sprake van overmacht is. Het vliegveld of de airliner moet u in dat geval ook een alternatieve reis aanbieden, maar deze mag u ook afslaan. U kunt in plaats daarvan kiezen voor een terugbetaling van de gemaakte kosten. 
 
Voorspelbare drukte 
Hoewel een definitief oordeel nog moet komen, lijkt er in de chaos van de meivakantie inderdaad geen sprake te zijn van overmacht. Verschillende juristen stellen dat Schiphol de drukte had kunnen voorspellen – of in ieder geval beter had kunnen handelen. Mensen die hun vlucht hierdoor hebben gemist, maken daardoor grote kans om alle gemaakte kosten vergoed te krijgen. 
 
Dat geldt dus voor de prijs van uw ticket, maar ook voor andere kosten die hierbij zijn gemaakt. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld kosten voor een overnachting of voor vervoer. 
 
Bron: RTL Nieuws 

Uw bedrijf verzekeren: welke misvattingen komen hier veel bij kijken?

Uw bedrijf verzekeren: welke misvattingen komen hier veel bij kijken?


Sommige verzekeringen zijn handig, anderen zijn dat juist weer niet. We delen hieronder een aantal veelgemaakte misvattingen die ondernemers hebben voor, tijdens en na het verzekeren van hun bedrijf. Val niet in dezelfde kuilen!

1. Mijn privé-verzekeringen dekken óók mijn zakelijke spullen

Laat u thuis een pot koffie vallen over een laptop die voor zakelijke doeleinden is gekocht? Dan valt dit niet onder uw inboedelverzekering, ook al is het thuis gebeurd.

U heeft hier een bedrijfsinventarisverzekering voor nodig.

2. Mijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat ik géén beroepsaansprakelijkheidsverzekering meer nodig hebt

De twee klinken als elkaar, maar verschillen onderling behóórlijk.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt namelijk fysieke schade, maar alleen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering helpt u wanneer iemand problemen ondervindt als gevolg van uw werkzaamheden.

3. Mijn rechtsbijstandsverzekering dekt alle juridische kosten

Dit is pertinent onjuist. U kunt hiermee uw kosten voor rechtsbijstand dekken, zoals de naam al stelt. Niet de kosten die u moet betalen wanneer een rechter u in het ongelijk stelt.

4. Mijn besloten vennootschap zorgt ervoor dat ik nóóit aansprakelijk ben

Ook dit klopt niet. Het is wel zo dat een bv een rechtspersoon is, waardoor u niet met uw privévermogen aansprakelijk bent. Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur, waarbij u evengoed persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld.

5. Mijn algemene voorwaarden beschermen me tegen alle risico’s

Algemene voorwaarden sluiten veel uit, maar lang niet alles. Het valt daarom altijd aan te de raden de voorwaarden te laten checken door een jurist.

Vul deze – waar nodig – aan met de nodige (bedrijfs)verzekeringen.

Keren verzekeraars uit bij een Russische cyberaanval?

Keren verzekeraars uit bij een Russische cyberaanval?


De oorlog in Oekraïne heeft vele, zichtbare gevolgen. Los van alle bombardementen en beschietingen wordt er ook een strijd gevoerd die minder goed is te zien. Het strijdtoneel hiervan bevindt zich online; luchtaanvallen worden vervangen door zogeheten cyber attacks. En ja: ook uw bedrijf kan hier – helaas – door getroffen worden.

Een voorbeeld van zo’n cyberaanval is NotPetya uit 2017. Een Russisch virus dat in diverse landen slachtoffers maakte.

Het legde bijvoorbeeld het systeem van het Amerikaanse, farmaceutische bedrijf Merck plat. Merck liep hierdoor behoorlijk wat schade op én kon, in eerste instantie, fluiten naar een eventuele vergoeding. De reden? De verzekeraar vond dat ze de schade niet hoefde te vergoeden, omdat het hier om een oorlogshandeling ging. Merck stapte daarop naar de Amerikaanse rechter.

Oorlogsmisdaden versus criminele misdaden

Veel verzekeraars hebben in hun polisvoorwaarden opgenomen dat ze niets hoeven uit te keren wanneer het om een oorlogsmisdaad gaat. Dit in tegenstelling tot een criminele daad. Het punt is echter: wanneer is er sprake van een oorlogsmisdaad en wanneer is er sprake van een criminele daad? De scheidslijn tussen de twee is dun en veel experts spreken dan ook van een grijs gebied.

Wat de situatie verder bemoeilijkt, is dat er óók nog eens sprake kan zijn van cyberterrorisme. Dit fenomeen wordt, net als een criminele misdaad, wél weer gedekt.

Wel of geen vergoeding?

Grote bedrijven zijn in staat om eigen polisvoorwaarden bij verzekeraars af te dwingen, maar kleinere organisaties zijn dit niet. Het is dus maar de vraag of de verzekeraar wel of niet uitkeert: een kwestie die puur afhangt van hoe de organisatie in kwestie een eventuele Russische cyberaanval opvangt.

Het is als ondernemer – in de tussentijd – beter om te werken aan een zo sterk mogelijke beveiliging van je digitale omgeving.

Volgend jaar besparen op uw verzekeringen: zo kan het

Volgend jaar besparen op uw verzekeringen: zo kan het


Verzekeringen zijn voor veel mensen een grote kostenpost. Soms misschien wel té groot. Gebruik déze tips om in 2022 mogelijk te besparen op uw verzekeringskosten.

1. Kies voor een basisverzekering in plaats van een aanvullende verzekering

Aanvullende verzekeringen kunnen handig zijn, maar alleen deze een daadwerkelijk aanwezig risico ook daadwerkelijk afdekken. Is dat niet of niet echt het geval? Dan kan het wellicht handiger zijn om een spaarpotje aan te maken voor het geval dat. Dit verlaagt in ieder geval uw maandelijkse kosten.

2. Waak voor oververzekering

Oververzekering is een fenomeen dat met name voorkomt bij autoverzekeringen. Een dubbele verzekering voor autopech is daar een goed voorbeeld van. Tip: ga gewoon eens uw verzekeringen na en kijk of er geen dubbelzinnigheden in voorkomen.

3. Verhoog het eigen risico

Een verhoging van het eigen risico kan ervoor zorgen dat je volgend jaar maandelijks minder uitgeeft aan verzekeringen. Dat kan volgend kalenderjaar in stappen van honderd euro. Ga dan wél goed na of dit ook echt verstandig is: doe het alleen bij posten waarbij u géén kosten verwacht te maken.

4. Kijk of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag

U kunt, op basis van uw inkomen, recht hebben op zorgtoeslag. Dit kunt u doen door op de website van de Belastingdienst een proefberekening in te vullen. Geeft deze aan dat u hier inderdaad recht op heeft? Vraag dan de toeslag aan via Toeslagen.nl.

5. Betaal premies jaarlijks

Het kan voorkomen dat verzekeraars korting geven wanneer u uw premie in één keer betaalt. Dat moet u zich natuurlijk wél kunnen veroorloven, maar als u dat kunt, is het raadzaam dit te doen. U bespaart dan al gauw – op jaarbasis – een aantal tientjes per verzekering.

Starten als ondernemer? Deze verzekeringen kunnen handig zijn!

Starten als ondernemer? Deze verzekeringen kunnen handig zijn!


Verzekeringen bestaan in zoveel soorten en maten dat we het u niet kwalijk kunnen nemen als u, aan de vooravond van de start van uw eigen onderneming, niet meer weet waar u het moet zoeken. We noemen daarom vijf varianten die mogelijk raadzaam zijn.

1. Aansprakelijkheidsverzekeringen

De meest voorkomende verzekering voor starters? We hebben geen exacte getallen, maar het kan zomaar de aansprakelijkheidsverzekering zijn. Deze dekt u tenslotte in voor letsel- of materiële schade. We onderscheiden de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering én de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

2. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Het kan iedereen overkomen: arbeidsongeschikt raken. Een ondernemer krijgt – in zo’n geval – géén uitkering van de overheid – en dus is het zaak u goed te verzekeren. Dat doet u met een arbeidsongeschiktheidsverzekering: een verzekering waarbij u zelf de premie bepaalt.

3. Pensioenverzekeringen

Als u net een bedrijf start, snappen we het dat u helemáál geen zin hebt om na te denken over het einde. Toch is het handig om in ieder geval een plan te hebben voor wanneer u 66 jaar wordt. Een pensioenverzekering helpt u geld opzij te zetten op bijvoorbeeld een spaarrekening.

4. Inventaris- en voorraadverzekeringen

Deze verzekeringen zijn met name handig voor ondernemers die te maken hebben met een voorraad, zoals winkeliers. Desondanks zijn ook kantoorberoepen gebaat bij zo’n verzekering. Een inventarisverzekering dekt tenslotte ook laptops en bureaus.

5. Rechtsbijstandverzekeringen

Het kan altijd gebeuren dat u als ondernemer in een rechtszaak verwikkeld raakt. Een rechtsbijstandverzekering kan dan helpen. Deze dekt de kosten die u maakt voor eventueel juridisch advies – en dat kan erg welkom zijn wanneer u verzeild raakt in een zakelijk conflict.

Wat vergoedt een verzekering tegenwoordig in het buitenland (en wat niet)?

Wat vergoedt een verzekering tegenwoordig in het buitenland (en wat niet)?


Toegegeven – het is een béétje een gedoe om in deze verwarrende tijd op vakantie te gaan. Landen hebben uiteenlopende maatregelen genomen voor reizigers en het is niet altijd even duidelijk hoe deze precies in elkaar steken.

Wat óók verwarrend is, zijn de verzekeringen. U wilt tenslotte toch weten waar u aan toe bent, mocht u onverhoopt in een ziekenhuis of quarantainehotel belanden. Daarover kunnen we u in ieder geval gerust stellen: qua verzekeringen is boel helderder dan u denkt.

Vergoede zorg

Nederlandse zorgverzekeraars vergoeden middels hun basisverzekering namelijk alle urgente en spoedeisende medische zorg in het buitenland. Het maakt daarbij niet uit welke kleurcode er in het land van kwestie geldig is: groen, geel, oranje of zelfs rood.

Het was tot 21 september 2021 zo dat medische, aan corona gerelateerde gebeurtenissen niet werden verzekerd wanneer u naar rode of oranje gebieden reisde. Dit is echter aangepast. Wat dat betreft, is er dus geen reden tot zorg.

Onvoorziene uitgaven

Ook kosten die in wezen niets met ziekenhuizen te maken hebben, worden door de meeste verzekeraars vergoed. U kunt hierbij denken aan de kosten van quarantaine of een noodzakelijk langer verblijf op uw bestemming. Een flinke geruststelling.

Kosten die niet worden vergoed

De basisverzekering dekt desondanks ook weer niet alle kosten. Voorbeelden van situaties die niet worden vergoed, zijn onder meer planbare zorg, de kosten voor een repatriëring én kosten die boven het gebruikelijke Nederlandse tarief uitkom en.

Het is echter wel mogelijk om u hiervoor aanvullend te verzekeren. Overleg met uw verzekering wat de mogelijkheden zijn óf praat met uw verzekeringsadviseur om te bepalen welke opties u het beste uitkomen. Zo bent u in ieder geval verzekerd van een weloverwogen keuze.

Amazon biedt verzekeringen aan in Engeland: dit zijn de reacties

Amazon biedt verzekeringen aan in Engeland: dit zijn de reacties


Een potentieel grote verandering in verzekeringsland: tech-gigant Amazon is in het Verenigd Koninkrijk gestart met het aanbieden van verschillende soorten verzekeringen.

Dat grote, Amerikaanse technologiebedrijven zich willen mengen in de wereld van de verzekeringen, hangt al iets langer in de lucht. Amazon heeft daarin de eerste stap gezet door ok daadwerkelijk verzekeringen aan te bieden. Ze doen dat vooralsnog alleen in Engeland, maar met de toenemende globalisering is de kans groot dat ze op termijn ook in ons land neerstrijken.

Onderzoek

De reacties daarop zijn vooralsnog wisselend. Dat lijkt te maken te hebben met een generatiekloof. Het marktonderzoekbureau PanelWizard vroeg ruim elfhonderd Nederlanders van achttien jaar en ouder naar hun mening rondom de toetreding van nieuwe spelers op de verzekeringsmarkt.

Daaruit bleek dat een forse groep, zestig procent, wantrouwend is tegenover het afsluiten van verzekeringen bij organisaties als Amazon, Facebook en Google. Een van de redenen daarachter is de hoeveelheid persoonlijke data waarover dergelijke instanties beschikken. Méér dan zestig procent van de ondervraagden, geeft daarom ook aan een van deze big tech-bedrijven niet mee te nemen in een eventuele overweging.

Jongvolwassenen

De situatie ziet er echter heel anders uit wanneer er wordt gekeken naar alleen de reacties van respondenten jonger dan dertig jaar. Zij denken bijvoorbeeld dat Amazon, Facebook en Google juist in staat zijn om verzekeringen op een goede en efficiënte manier aan te bieden. Ze verwachten onder meer een betere, digitale bereikbaarheid (42 procent) én een verbeterde aansluiting op persoonlijke wensen en voorkeuren (46 procent).

Ter illustratie: slechts zeventien procent van de zestigplussers ziet Amazon, Facebook en Google als verstrekkers van een goede en efficiënte dienstverlening. Een behoorlijk verschil in perceptie, dus!

Het verzekeren tegen cyberaanvallen wordt stééds lastiger: waarom?

Nieuwsartikel voor verzekeringsadviseurs – Zakelijk


We horen het de laatste tijd steeds vaker op het nieuws: bedrijven die worden getroffen door bijvoorbeeld een DDoS-aanval, waarbij servers dusdanig veel data moeten verwerken dat de websites eruit klappen. Het is – wat dat betreft – ook niet vreemd dat de vraag naar zogenoemde cyberpolissen toeneemt – voor het geval een of andere hacker onverhoopt toeslaat. Toch blijft het afsluiten van een verzekering tegen cyberaanvallen lastig.

Dat komt doordat verzekeraars zich meer en meer terugtrekken van dit soort verzekeringen, meldt RTL Z.

De reden daartoe is tweeledig. Allereerst heeft het te maken met het feit dat cyberaanvallen nu vaker voorkomen. Ter illustratie: het aantal aanvallen met ransomware steeg in 2020 explosief met maar liefst 715 procent. 71 procent daarvan was gericht op mkb-bedrijven.

De tweede reden zit in het feit dat deze aanvallen voor cybercriminelen behoorlijk lucratief zijn. Gehackte organisaties betaalden in 2020 gemiddeld €265.000 om weer toegang te krijgen tot hun eigen, gegijzelde data. Dit bedrag stond een jaar eerder nog op €97.000.

Verzekeraars staat dus niet te springen om het verkopen van dit soort verzekeringen. De organisaties die dit nog wél aandurven, komen veelal aanzetten met hoge premies – zeker in vergelijking met de voorgaande jaren.

Maatregelen nemen

Een concrete oplossing voor het probleem lijkt er nog niet te zijn. Toch geven verzekeraars aan dat ondernemers wel iets kunnen doen om te voorkomen dat ze überhaupt in een hack verzeild raken: beveiligingsmaatregelen treffen.

Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen die voor bedrijven interessant zijn, zijn onder meer het tijdig updaten van software, het inschakelen van tweestapsverificatie en een zogenoemde encryptie van data.

Dat zorgt voor een betere beveiliging van je data, maar ook voor een juiste voorbereiding op de toekomst. De kans is namelijk aanwezig dat verzekeringen gaat eisen dat je bedrijf op digitaal vlak goed is beveiligd vóór ze met je in zee zijn. Vergelijk het met een pand verzekeren tegen brand, waarbij sommige verzekeraars eisen dat je in ieder geval gebruikmaakt van een brandmelder of andere brandpreventiemaatregelen neemt.

Bron: RTL Z