Afzien van een koopakte: wanneer kan het wél en niet?

Afzien van een koopakte: wanneer kan het wél en niet?

Het ondertekenen van de koopakte besluit de overdracht van een woning. Koper blij, verkoper blij. Of niet? In tegenstelling tot wat sommigen denken, is er voor de kopende partij ook na deze ondertekening de mogelijkheid om compleet van alles af te zien.

Dat heeft te maken met de wettelijke bedenktijd die in Nederland geldt. Deze houdt in dat een koper zich binnen drie dagen mag bedenken. Met andere woorden: hij of zij mag de koopovereenkomst zonder enige reden ontbinden.

Hoe werkt de bedenktijd?
Deze bedenktijd begint op 00.00 uur van de dag waarop u de koopovereenkomst ondertekent. Twee van de drie dagen moeten echter werkdagen zijn. Ondertekent u op donderdag om 14.00 uur een koopovereenkomst? Dan eindigt deze dus op maandag om 00.00 uur. Het is daarna niet meer mogelijk om – op grond hiervan – af te zien van de koop.

Wat zijn ontbindende voorwaarden?
‘Is de bedenktijd de enige manier om nog onder een koopakte uit te komen?’

Nou, nee. We werken in Nederland namelijk ook met zogenoemde ontbindende voorwaarden.

Dit zijn voorwaarden in het koopcontract waaronder een koop alsnog niet door kan gaan. Het meest bekende voorbeeld van zo’n voorwaarde is een voorbehoud van financiering. Dit houdt in dat de koper een koopovereenkomst kan cancelen op het moment dat de kredietverstrekker geen hypotheek wil verstrekken.

Maar er is méér dan dat. Het kan namelijk ook zo zijn dat er een ontbindende voorwaarde voor een bouwkundige keuring is overeengekomen. Dat houdt in dat de koper kan afzien van een koopakte wanneer er bijvoorbeeld sprake is van gebreken of achterstallig onderhoud.

Afgezien van de hierboven genoemde uitzonderingen zijn uw mogelijkheden tot afzien van een koopakte echter zeer beperkt – of eigenlijk gewoon niet aanwezig. Een koop annuleren is hierbuiten dus niet mogelijk.

Gerelateerde Artikelen

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707