Aanpak financiële problemen

Aanpak financiële problemen


Door de coronacrisis raken meer mensen zonder werk. Dit leidt vaak tot financiële problemen, waardoor ouders bijvoorbeeld moeten bezuinigen op de sportclubs (contributie en lesgeld) van hun kinderen. Als sportclub ondervindt u hierdoor ook weer problemen.

Jeugdfonds


Om amateursportverenigingen te steunen zijn diverse maatregelen genomen en nog in de maak. Daarnaast springt het Jeugdfonds Sport & Cultuur in de bres voor kinderen van wie de ouders contributie en lesgeld niet meer kunnen betalen. Ouders kunnen zich melden bij dit fonds, via de site van het fonds.

Subsidiemogelijkheden


Wat u als vereniging zou kunnen doen, is ouders wijzen op het bestaan van dit fonds. Verder zou ons kantoor samen met u eens kunnen kijken naar uw financiële huishouding. Zijn er bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden waarvan uw vereniging nog geen gebruikmaakt?

  • Als vereniging zou u ouders kunnen wijzen op het bestaan van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
  • Dit fonds springt in de bres voor kinderen van wie de ouders contributie en lesgeld niet meer kunnen betalen.

Gerelateerde Artikelen

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707